Warsaw International Banking Summit & Insurance Forum 2019

Spotkanie Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń

Konferencja Warsaw Banking Sumitt & Insurance Forum 2019 łączy osoby funkcjonujące w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym dla różnorodnych sektorów oraz dostawców rozwiązań i firm współpracujących z bankami i ubezpieczeniami.  Stanowi unikalną i prestiżową platformę wymiany poglądów, gromadzi kluczowe osoby mające wpływ na rozwój sektora bankowego i ubezpieczeniowego, umożliwia uczestnikom lepsze rozumienie zachodzących zmian,  ale też zacieśnia kontakty pomiędzy partnerami biznesowymi i sprzyja nawiązywaniu nowych relacji. 

Tegoroczna agenda była bardzo bogata, merytoryczna i  aktualna w stosunku go globalnych trendów i tematów dotycząca obydwu sektorów. 

Szczególnie w dniu pierwszym wydarzenia podczas paneli dyskusyjnych poruszane były poniższe kwestie.

 

Wpływ zmian klimatycznych na modele biznesowe to temat, który po raz pierwszy pojawił się na konferencji finansowej w Polsce. Na świecie zmiany klimatyczne określane są jako najważniejsza grupa ryzyka w biznesie. W Polsce świadomość tego ryzyka jest wciąż mała.  Pierwszy panel tematyczny na  konferencji odpowiadał na pytanie w jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na biznes. I odwrotnie; jak biznes wpływa na klimat.

To wyzwanie i dla regulatorów i firm – mówili uczestnicy panelu.

Czy polskie firmy przygotowują się do zmian narzucanych przez prawo?

Niedługo do dużych miast w Europie nie będzie można wjechać samochodami dostawczymi z silnikiem benzynowym.   Zmiana w pojazdach silników spalinowych na hybryde wymaga finansowania, logistyki, a przede wszystkim dalekosiężnego postrzegania biznesu.   

Czy rolnictwo myśli o ekologicznym podejściu do energii i wody?  Banki i ubezpieczenia powinny inspirować biznes zwłaszcza MŚP w zakresie ofert i modeli biznesowych wspierających wprowadzenie rozwiązań promujących ekologię i  powiązania biznes - klimat.

W rolnictwie w Polsce zmiany klimatyczne, susza, mrozy i inne aberracje wprost wpływają na urodzaj, a ceny warzyw już wysokie. Przemysł rolny może stać się słabo opłacalny i ryzykowny dla sektora ubezpieczeniowego i bankowego, jeśli nie podejmie działań proekologicznych. 

Klimat wpływać będzie na biznes w coraz większym stopniu, dlatego warto promować przykładowe działania biznesowe takie jak:

-bankowość mobilna pozbywa się papieru.

- ubezpieczenia uwzględniają aspekty ekologiczne w procesie oceny ubezpieczeniowej spółek. Wnioski wysyłane są przez firmy ubezpieczeniowe do zarządów spółek i podlegają dyskusji. Więcej, powstają stop listy dla spółek, które nie reagują na wnioski związane z nie ekologicznymi rozwiązaniami w firmie, a ostatecznie jest to sygnał na rynku, w które spółki nie powinno się inwestować. 

 Raport WWF rekomenduje :

  1. Energooszczędność kluczem do utrzymania konkurencyjności (samo wytwarzanie energii, obieg zamknięty wody).
  2. Perspektywa długoterminowa powiązań klimat - biznes, biznes- klimat i plan przygotowawczy dla przedsiębiorstw.

 

Innowacje jako wyznacznik trendów w sektorze finansowym to był kolejny temat dyskusji podczas którego odpowiadano na pytania:

- jak powinna wyglądać instytucja finansowa przyszłości?

- czy cyfryzacja może efektywnie wspierać wywiązywanie się instytucji finansowych z obowiązków regulacyjnych? 

- czy konsumenci rozumieją technologiczne zmiany wprowadzane przez instytucje finansowe? 

- i jakie zastosowanie w finansach na Chatbot? 

Dyskusja odniosła się do 3 aspektów - wymiarów czasowych:

- przeszłości (bagaż doświadczeń w firmach, które wdrażały innowacje),

- teraźniejszości (jak firmy podchodzą do innowacji np. w transformacji wewnętrznej),

- przyszłości (jak innowacje determinują rozwój firm w przyszłości).

Paneliści podpowiadali jak i gdzie szukać inspiracji w biznesie?

- ścieżka podglądania konkurencji, czy też "copy with proud" kopiowanie rozwiązań działającego już na rynku, zawsze jest dobra o ile zapobiega popełnianiu tych samych błędów co konkurencja,

- dostosowanie się do potrzeb nowego pokolenia, śledzenie trendów pod przyszły sektor klienta, nawet jeśli nie każdy projekt będzie wdrożony (bo klienci i ich potrzeby, czy sposób ich zaspokajania zmienią się),

- śledzenie trendów światowych,

- odpowiadanie na pomysły wewnętrzne (kultura organizacji otwarta na pomysły pracowników), w ramach firm czy stowarzyszeń branżowych,

- otwarcie i słuchanie klientów. 

Dzisiaj innowacja to platformizacja dotycząca różnych aspektów działania firmy. 

 

Kolejny tego dnia panel pt:" Jak instytucje finansowe mogą utrzymywać atrakcyjność jako potencjalni pracodawcy? " pokazuje obraz sektora finansowego z perspektywy pokolenia Z, relacje pracodawca - pracownik oraz perspektywy rozwoju kariery w firmach finansowych. 

Jak pokazują badania zaprezentowane przez Panią Małgorzatę Zaleską, Dyrektor Instytutu Bankowości, SGH,  to stabilność firmy, rozumiana jako stabilna wypłata wynagrodzenia zasadniczego jest najatrakcyjniejsze z punktu widzenia przyszłych pracowników. Równowaga między pracą, a życiem osobistym jest również bardzo ważna.

Jak sektor bankowy odpowiada na takie wyniki badań prezentują Pan Marcin Eckert, Członek Zarządu PZU (dobra komunikacja z pracownikami) i Pan Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, PeKao (naturalna komunikacja pokolenia Z za pomocą kanałów mobilnych wymaga talentów technologicznych w zespołach pracowniczych banku).

Ważnym tematem spotkania był temat transformacji operacji / back office jako niezbędnego elementu transformacji biznesowej banków.

Tematy w debacie :

  • kierunki transformacji back office / operacji,
  • kluczowe dźwignie transformacji dziś i jutro,
  • right-size banków i ich back office / operacji
  • inspiracje spoza świata instytucji finansowych,
  • jutro operacji bankowych sektora w Polsce. 

Właściwe interpretowanie potrzeb klienta, w oparciu o weryfikowane pomysły innowacyjne i przy wsparciu technologii, jest propozycją na sukces takiej transformacji. 

Niezadowoleni klienci, technologie i wyobraźnia będą stymulować rozwój tego sektora i determinować transformacje w tym obszarze operacji / back office.

  

Usługi finansowe za 10 lat zmienią swoje oblicze diametralnie. To teza ostatniego w pierwszym dniu konferencji panelu dyskusyjnego pt.:"Konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku finansowym", a uczestnicy panelu przewidują, że: 

- dla klienta indywidualnego usługi bankowe zejdą na boczny plan, znikną dotychczasowe bariery dotyczące usług bankowych, pojawią się rozwiązania globalne;

- banki zachowają swój podstawowy zakres usług, będą źródłem depozytu i kapitału; sprzedaż, przelewy i e-commerce będą rozproszone;

- bankowość w zakresie ryzyka tak, w zakresie dystrybucji - raczej nie;

- bankowość skupi się na przewidywaniu zachowań klientów korporacyjnych. 

Konsolidacja sektora doprowadzi do tego, że bankowość będzie operowała na największych na rynku zasobach  bazodanowych w zakresie informacji o klientach korporacyjnych.   Natomiast na pewno wyzwaniem dla sektora jest przygotowywanie efektywnych modeli  decyzyjnych, np. poprzez zastosowanie do poprawy ich efektywności sztucznej inteligencji, by lepiej i szybciej obsługiwać klientów.  

Czas pokaże jak zmieni się oblicze bankowości za dekadę. Mamy nadzieję komentować i być częścią tej zmiany.

Galeria zdjęć organizatora - >>