V Kongres Pośrednictwa Finansowego 2019

CRIF prezentuje System Oceny Agenta!

Kongres Pośrednictwa Finansowego to największe cykliczne wydarzenie dla sektora pośrednictwa finansowego w Polsce. Jest miejscem otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora, dyskusji o praktykach biznesowych sektora a także platformą wymiany najlepszych doświadczeń zbudowaną w ten sposób by wpływała na kształt standardów etycznych i biznesowych sektora.

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej firm doradztwa i pośrednictwa finansowego, banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji pożyczkowych.

W tym roku podczas wydarzenia podczas debaty pt:” „O tym, jak działać w zgodzie z obowiązującymi regulacjami na rynku usług pośrednictwa finansowego” rozmawiali  prezes CRIF Piotr Badura oraz Artur Zwaliński (UOKIK),  Marcin Czugan (ZPF), Izabela Dąbrowska–Antoniak (Biuro Rzecznika Finansowego), dr Dominik Stanny (ZPF), Piotr Zimoląg (Ferratum Polska). Moderatorem dyskusji była Pani Katarzyna Urbańska (PwC).

Wnioski z debaty, jakie zostały wysnute wskazują na potrzebę wspólnej odpowiedzialność całego środowiska finansowego tak, by ograniczone zostały nieuczciwe praktyki i nierzetelne zachowania. Najlepszą regulacją jest samoregulacja rynku - stwierdzono. Regulacja powinna zacząć się od  nas samych – mówili paneliści. Transparentne zasady działania, mocne zasady compliance powinny być konsekwencją odpowiedzialnego funkcjonowania każdej z  firm, zaś każda regulacja to konsekwencja braku  odpowiedzialności – podsumowano.

W ślad za tymi wnioskami w kuluarach odbyło się spotkanie CRIF z przedstawicielami firm finansowych, w trakcie którego Urszula Jaworska i Piotr Badura prezentowali unikalne i nowatorskie rozwiązanie dla firm pośrednictwa usług finansowych jakim jest System Oceny Agenta (SOA)

SOA, to platforma wymiany informacji, mająca na celu zwiększenie przejrzystości rynku, minimalizację nieetycznych i nielegalnych praktyk agentów, podniesienie jakości współpracy z nimi. To narzędzie, które zdecydowanie umożliwia kompleksową ich weryfikację. Funkcjonowanie systemu ma przyczynić się do dalszego rozwoju dobrych praktyk rynkowych, nad którymi pracuje obecnie cały rynek finansowy.

Inicjatorem i Patronem projektu jest ZPF.

Więcej informacji o Systemie Oceny Agenta