Podsumowanie konferencji KPF Warszawa 21 maja 2019 r.

Szanse i wyzwania dla rozwoju rynku pożyczkowego w sektorze pozabankowym

Podczas 7 Edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego KPF w Warszawie (21 maja 2019) grono specjalistów prezentowało wiedzę i debatowoło na temat przyszłości rynku konsumenckiego z perspektywy obszaru firm pożyczkowych sektora pozabankowego. Tak szeroka tematyka dotyczyła zwłaszcza rozwoju technologii, zmian w prawie, sposobów finansowania instytucji pożyczkowych, czy podatków.

Były też quizy sportowe i seria humorystycznych pomyłek, budujące otwartą atmosferę. 

Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży CRIF, wziął udział w debacie  „Consumer Finance AD 2019. Szanse i wyzwania”, podczas której,  zwrócił uwagę rynku na potrzebę wzrostu kompetencji ludzkich w stosunku do liczby przetwarzonych danych w procesie weryfikacji zdolności kredytowej klientów, rozwoju technologii i udostępniania nowych narzędzi.

 

Dyskusje podczas debrat poruszały bieżące problemy branży związane min.:

- ze zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim,

- modelami sprzedaży na rynku pożyczkowym,

- budowaniu ekosystemów, standaryzacji raportowania danych o firmach pożyczkowych i różnorodnych źródeł finansowania firm z tego sektora

- botów, blockchainów, pożyczek kontekstowych i budowania scoringu w oparciu o informacje z social mediów,

- o rozwoju kanału online, PSD2, innowacyjności w produktach, budowaniu ekosystemów ...

Dyskusje podczas debrat poruszały bieżące problemy branży związane min.:

- ze zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim (Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF)

- modelami sprzedaży na rynku pożyczkowym (preznetacja Edwardo Demarchi, Roland Berger),

- budowaniu ekosystemów, standaryzacji raportowania danych o firmach pożyczkowych i różnorodnych źródeł finansowania firm z tego sektora, (debata Alternatywy wobec samofinansowania instrytucji pożyczkowych)

- botów, blogchainów, pożyczek kontekstowych i budowania scoringu w oparciu o informacje z social mediów (debata Czy technologia zastąpi rynki finansowe

- o rozwoju kanału online, PSD2, innowacyjności w produktach, budowaniu ekosystemów, (debata Consumer Finance AD. 2019. Szanse i wyzwania).

 

Konferencja pełna inspiracji, ale i wskazująca listę problemów, z którą w najbliższych miesiącach branża rynku pożyczek pozabankowych zmierzyć się musi.