Jak walczyć z zagrożeniami w cyberprzestrzeni ?

Eksperci o rozwiązaniach i narzędziach przeciwdziałania fraudom

Crif, jako grupa działająca na międzynarodowym rynku, widzi wyraźnie transformację nie tylko brażny faktoringowej i leasingowej, ale całego rynku finansowego.

Transformację polegającą między innymi na przepływie klientów z kanałów tradycyjnych do internetu (kanału cyfrowego). Transformacja ta niesie ze sobą wiele zagrożeń.

Konferencja Risk & Supervision Meeting jest odpowiedzią na tą transformację i miejscem wymiany doświadczeń ekspertów. Miejscem spotkania branż, działających wspólnie w celu wypracowania koniecznych rozwiązań odpowiadających na pytanie :

jak walczyć z zagrożeniami w cyberprzestrzeni za pomocą nowoczesnych technologii?

Takie spotkanie branży faktoringowej i leasingowej, które na co dzień mierzą się z wyzwaniami w obszarze ryzyka kredytowego, ale głównie fraudów, to nie tylko prelekcje, debaty, ale również dyskusje kuluarowe.

„Największym wyzwaniem obu branż oczywiście są fraudy, które dziś zmieniają trochę swój charakter. Z fraudów prowadzonych przez zorganizowane, „podwórkowe” grupy przestępcze, przechodzimy do bardzo wyrafinowanych fraudów w oparciu o technologie internetowe, prowadzone przez grupy przestępcze, czy też indywidualnych, nazwijmy ich „fraudsterów”, wykorzystujących ogromne doświadczenie, wiedzę i narzędzia technologiczne” – mówi Michał Pawlik, Prezes SMEO.

Konferencja Risk & Supervision to również początek dalszej dyskusji, którą będziemy toczyć w bilateralnych rozmowach, czy grupach roboczych CRIF, by nawiązać współpracę między branżami i sprostać wspólnym wyzwaniom rozwijającego się rynku i wypracować konkretne rozwiązania  i narzędzia, które pomagą przeciwdziałać fraudom.

W programie konferencji znalazły się wystąpienia, prelekcje i debaty.

Spotkanie rozpoczęło podsumowanie i porównanie wyników ankiety antyfraudowej w branży leasingowej i faktoringowej, zaprezentowane przez Wiceprezesa CRIF Piotra Badurę.  

Inne prelekcje tematyczne nawiązywały do informacji przekazanych CRIF przez firmy w ankietach i dotyczyły:

- form przestępczości związanej z leasingiem i faktoringiem oraz metod zapobiegania (dr Wiesław Mądrzejowski),

- cyfrowej tożsamości użytkownika i śladów urządzenia pozostawianych w sieci jako skuteczne narzędzie detekcji i zwalczania nadużyć (Jakub Antczak, Country Manager, ThreatMetrix),

- bieżących zmian w prawie i ich wpływowi na branże leasingową i faktoringową (Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu, KPF).

Pan Andrzej Otto z Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przybliżył uczestnikom konferencji praktyczne wskazówki przygotowania się i postępowania w trakcie kontroli GIIF.

 

Gościem specjalnym konferencji był Mammerler Christoph, Business Development Manager DACH, CRIF Austria, który podczas swojego wystąpienia zaprezentował innowacyjne rozwiązania wdrożone lub testowane w Grupie CRIF, związane z szybkim i prostym udzielaniem pożyczek klientowi indywidualnemu (apliakcje scanowania dokumentów i twarzy związane ze składaniem wniosku o pożyczkę).

Prelekcje tematyczne uzupełniły debaty eksperckie :

-nowoczesne technologie antyfraudowe , moderowana przez Michała Pawlika, Prezesa Zarządu, SMEO ,

-obawy i skutki ubiegłorocznych zmian w prawie (Split Payment, AML), moderowana przez Łukasza Piekutowskiego – Dyrektora Departamentu Ryzyka, Eurofactor Polska SA,

-oraz potrzeby rynku, a możliwości technologii - Klienci o CRIF, moderowana przez Bartosza Pundyka, Dyrektora Sprzedaży, CRIF.

Konferencja Risk & Supervision to początek dalszej dyskusji, którą będziemy toczyć w bilateralnych rozmowach, czy grupach roboczych CRIF, by nawiązać współpracę między branżami i sprostać wspólnym wyzwaniom rozwijającego się rynku.