Warszawa, Polska, 6 marca 2018r.

Risk and Supervision Meeting 2018

6 marca 2018 roku, w Warszawie, odbyła się pierwsza edycja „Risk and Supervision Meeting”. Ponad 90 uczestników dyskutowało o weryfikacji klienta, przeciwdziałaniu wyłudzeniom, ocenie ryzyka i zmianach prawnych istotnych dla branż leasingowej i faktoringowej. Spotkanie ekspertów obu sektorów miało na celu, oprócz wymiany doświadczeń, znalezienie podobieństw i obszarów współpracy.

Konferencję otworzył Piotr Badura - Dyrektor Generalny CRIF, który podczas krótkiego wystąpienia podkreślił jak ważna i czym jest wiedza w procesie walki z nadużyciami.

Następnie odbyła się debata podsumowująca wyniki ankiet nt. nadużyć finansowych oraz dostępu do źródeł informacji w branży faktoringowej i leasingowej. Dyskusję prowadził Jacek Rakowski – Dyrektor ds. Prawnych w Związku Polskiego Leasingu. Podczas tej części konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się praktycy: Sławomir Kempny – Koordynator Ryzyka Operacyjnego w Pekao Leasing Sp. z o.o., Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu w Pragma Faktoring S.A., Eugeniusz Szczerbakow – Manager Kotroli Ryzyka w KUKE Finance S.A. oraz Mariusz Bartuzi – Dyrektor Biura Kontroli i Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing S.A.

Kolejnym punktem było wystąpienie Marcina Czugana – Wiceprezesa Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, który w niezwykle ciekawy sposób zaprezentował zmiany prawne, w tym wprowadzenie RODO, na wymianę informacji i działalność branż leasingowej i faktoringowej w Polsce.

Popołudniową sesję rozpoczął Marcin Jaskuła - Analytics Department Manager w CRIF, który przedstawił nowoczesne techniki wykrywania wyłudzeń w sektorze B2B. Joanna Kwaśniewicz – niezależna ekspert, od lat związana z sektorem leasingowym, w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła znaczenie automatyzacji dostępu do baz zewnętrznych w procesie wykrywania fraudu. Podsumowaniem tej części konferencji, ściśle nawiązującym do obu poprzedzających, było wystąpienie Michała Sitkowskiego – Head of Project Management w CRIF, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z projektowym podejściem do budowy automatycznych procesów.


Ostatnim akcentem była debata nt. obecnie funkcjonujących rozwiązań służących do oceny ryzyka i związane z tym oczekiwania branż, prowadzona przez Michała Pawlika - Prezesa Zarządu SMEO S.A. Swoje spostrzeżenia i doświadczenie prezentowali: Roman Czarkowski - Manager Zespołu Faktoringu i Produktów Dyskontowych, Dział Finansowania Handlu, Alior Bank S.A., Tomasz Kamiński - Kierownik Zespołu Doradztwa i Analiz Faktoringowych, Bank Ochrony Środowiska S.A., Katarzyna Baumgart – Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, mLeasing Sp. z o.o. oraz Maciej Czapski - Dyrektor Zarządzający Obszarem Należności, Idea Getin Leasing S.A.

Konferencję prowadziła i moderowała Patrycja Wachońska.

„Risk and Supervision Meeting” odbyła się pod patronatem Związku Polskiego Leasingu, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Polskiego Związku Faktorów.

W imieniu spółki CRIF chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom, moderatorom i prelegentom za ekspresywne dyskusje i aktywny udział w spotkaniu. Cieszymy się, że problematyka spotkania i poziom merytoryczny spełniły Państwa oczekiwania.