CRIF partnerem głównym VIII edycji Kongresu Antyfraudowego

Kongres Antyfraudowy zajmuje się problemem wyłudzeń, fraudów na rynku finansowym. Jest to szczególnie ważne dla podmiotów sektora finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w swojej codziennej działalności. Stale rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów, pracowników i podmiotów zewnętrznych, utwierdziły organizatorów Kongresu w przekonaniu o potrzebie ciągłego poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe.

Moderatorem panelu pt. "Kradzież tożsamości w internecie", był Bartosz Pundyk Dyrektor Sprzedaży, CRIF Services Sp. z o.o. Podczas dyskusji przedstawiono na czym polega kradzież tożsamości oraz jaki jest jej mechanizm. Omówiono czemu służy proceder, jakie niesie niebezpieczeństwa oraz metody zapobiegania i ochrony przed kradzieżą tożsamości.