Bolonia, Włochy, 12 października 2017 r.

CRIF Finance Meeting 2017 - "Faster & Smarter. Ewolucja procesów kredytowych"

Coroczna edycja CRIF Finance Meeting, podczas której prezentowane są aktualne trendy rynkowe, case studies oraz  omawiany jest rzeczywisty wpływ regulacji prawnych na decyzje biznesowe. Tematem tegorocznego spotkania będą:

  • Modele biznesowe na zmieniającym się rynku kredytowym
  • Optymalizacja procesów kredytowych Credit Value Chain: metodologia, aplikacje i rozwiązania outsourcingowe
  • Monetyzacja danych i nowe podejście do analizy w systemach informatycznych
  • Oceny ratingowe ECAI i kapitałowe wymogi ostrożnościowe
  • Risk Management i analiza predykcyjna a otoczenie regulacyjne
  • Wycena nieruchomości jako narzędzie minimalizowania ryzyka
  • Zarządzanie i optymalizacja portfeli NPL.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.financemeeting.crif.com