Warszawa, Polska, 25 maja 2017 r.

CRIF partnerem strategicznym VI edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego

Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to największe cykliczne wydarzenie dla pozabankowego sektora pożyczkowego. Kongres to jednocześnie miejsce otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora i jego praktykach biznesowych, regulacjach polskich i europejskich dotyczących tego sektora oraz o innowacjach i usprawnianiu procesów biznesowych.
Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej instytucji pożyczkowych, pośrednictwa finansowego, doradztwa prawnego i strategicznego oraz dostawców produktów i usług związanych z produktami kredytu konsumenckiego.

Podczas VI Kongresu Sektora Pożyczkowego zostało zaprezentowane uczestnikom kompleksowe rozwiązanie, zwiększające bezpieczeństwo rynku finansowego, będące efektem wspólnych prac CRIF Services Sp. z o.o. oraz Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

System Oceny Agenta (SOA), bo o nim mowa, to rozwiązanie dedykowane podmiotom prowadzącym działalność w oparciu o agencyjny model sprzedaży z uwzględnieniem pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, banków, firm leasingowych i towarzystw ubezpieczeniowych. Platforma pozwala na kompleksową weryfikację wiarygodności agentów i kandydatów na agentów w oparciu o dane dotyczące historii ich współpracy z uczestnikami rynku, a w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów prawa.

Więcej informacji na stronie o Systemie Oceny Agenta.