crif_300px.png

Strategia ESG

W stronę zielonej transformacji - wpływ łańcucha dostaw na poziom zrównoważonego rozwoju ESG

Kryteria ESG wyznaczają kurs zielonej transformacji, która nabiera rozpędu. Zarówno w świecie B2B - MŚP jak i dużych korporacji – jak i świecie finansów, czy oferowania usług i produktów klientom końcowym.

Organizacje, które biorą pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny, osiągają lepsze wyniki w zakresie finansowania, a także mają lepsze relacje z inwestorami oraz cieszą się większym zaufaniem i dobrą reputacją. Natomiast aby móc pochwalić się wysokim poziomem ESG, firmy musza najpierw ten poziom w jakiś sposób ocenić. Jak więc stworzyć taki proces oceny? Z jakich narzędzi skorzystać? Jakie działania podjąć aby poziom ten poprawić?

Czym jest ESG i dlaczego jest ono tak ważne?

Zaczynając od podstaw - ESG jest skrótem od angielskich słów Environmental, Social and Corporate Governance określających kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym. Po raz pierwszy skrót ten pojawił się w 2004 r. w raporcie napisanym przez przedstawicieli największych na świecie instytucji finansowych – dotyczącym stworzenia rekomendacji dla sektora finansowego, dot. tego jak włączyć czynniki niefinansowe w decyzje inwestycyjne. Od tego momentu ESG staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na wiele decyzji biznesowych: na to czy firma dostanie dofinasowanie, a jeśli tak to w jakiej kwocie; na to czy klienci pozostaną wierni marce, czy odwrócą się w stronę zielonej konkurencji; a także na to jakie kolejne relacje biznesowe uda się nawiązać z potencjalnymi partnerami.

ESG a niedostępny łańcuch dostaw

Bez względu na to, w jakiej branży jesteśmy, istnieje jeden element, który ma kluczowe znaczenie dla każdej firmy - łańcuch dostaw, a konkretniej mówiąc ocena jego zrównoważonego rozwoju. Dzisiejsze łańcuchy dostaw znajdują się w punkcie zwrotnym – przy licznie narastających problemach  i poszukiwaniu na nie odpowiedzi, ten trudny moment może działać jako katalizator i popchnąć wiele firm do stworzenia sprawnych, cyfrowo autonomicznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw, których tak bardzo potrzebują. Nie tylko aby spełnić oczekiwania klientów, a także – a może zwłaszcza - osiągnąć cele środowiskowe, społeczne i te związane z zarządzaniem, obecnie powszechnie znane właśnie jako kryteria ESG.

Większość firm mocno komunikuje to, jakie działania podejmuje w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale często dotycząc one jedynie 10% ich działalności w całym łańcuchu dostaw. Aż 90% ich śladu węglowego pochodzi z łańcucha dostaw.

Palący problem ESG

Częściowo problem polega na tym, że chociaż zrównoważony rozwój jest ważny dla coraz większej ilości organizacji – szczególnie tych dużych, działających międzynarodowo - niewiele z nich ma pełny wgląd we wszystkie procesy swojego łańcucha dostaw, co z kolei utrudnia wprowadzanie jakichkolwiek zmian i sprawne nim zarządzanie. Badanie Deloitte Global 2021 Chief Procurement Officer wykazało, że tylko 18% dyrektorów ds. zamówień monitorowało ryzyko, a zaledwie 15% miało pełny wgląd w swoje łańcuchy dostaw. Natomiast aż 80% konsumentów jest gotowych zapłacić wyższą cenę, jeśli produkt pochodzi z odnawialnego źródła, a firma promuje uczciwe praktyki związane z warunkami pracy i środowiskiem.

Niestety połowa firm działająca na rynku nie posiada planu zrównoważonego rozwoju. I nawet jeśli 90% emisji firmy – dwutlenku węgla, szkodliwych substancji, itd. - pochodzi z jej łańcuchów dostaw, nie jest ona w stanie podjąć działań naprawczych, bo jej łańcuchy nie są ze sobą połączone cyfrowo i współpraca oraz monitorowanie poziomów zrównoważonego rozwoju jej dostawców i partnerów biznesowych jest znacznie utrudniona.

To wszystko nie tylko wpływa na postrzeganie firmy przez klientów, co bezpośrednio ma wpływ na jej zysk – ale także inwestorów i instytucji, od których jest ona zależna.

Zadbaj o swój poziom ESG z SynESGy

Podstawowym pytaniem dla każdej firmy jest obecnie: „Jak można monitorować poziom ESG, aby móc wdrażać działania naprawcze i  komunikować to zainteresowanym stronom?”. Odpowiedź na to pytanie stanowi najnowsze rozwiązanie CRIF – SynESGy - globalna platforma cyfrowa, która pomaga w ocenie zrównoważonego rozwoju ESG w łańcuchu dostaw. Niezależnie od rozmiaru czy branży w jakiej znajduje się firma – formularz przygotowany przez ekspertów CRIF, na którego podstawie dokonywana jest ocena, jest dostosowany do wymogów prawnych i regulacji nie tylko danej branży, ale także danego kraju. Dzięki temu każda firma może sprawdzić jak zielone są jej procesy.

Transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju nie jest już opcją, z której mogą, ale nie muszą skorzystać firmy – aby nadążyć za wymaganiami rynku, i regulacjami prawnymi, firmy muszą zaopiekować się tym tematem już dziś. Dzięki szybkiej samoocenie i zaproponowanemu planowi działania SynESGy pomaga zrozumieć, jak poprawić poziom zrównoważonego rozwój w każdej firmie.

Więcej informacji - odwiedź stronę https://www.synesgy.com/