INSP - platforma inteligentnych usług sieciowych

INSP - platforma inteligentnych usług sieciowych, czyli uproszczenie działań cross-sellingu

Cyfryzacja jest w pełnym rozkwicie, tzw. gospodarka platformowa nadal się rozwija: firmy i klienci w coraz mniejszym stopniu wchodzą w interakcje bezpośrednie; na znaczeniu zyskują pośrednicy, portale porównawcze i platformy internetowe. Dzięki doskonałym doświadczeniom klientów i nieograniczonemu zasięgowi obejmującemu cały świat, stają się istotnymi graczami na rynku i coraz mniej dostawców wyrobów może je ignorować.


Dla przykładu, firma Amazon, która zaczynała jako księgarnia, stała się jednym z największych rynków i dostawców usług logistycznych na świecie, a Airbnb jest największym pośrednikiem zapewniającym pokoje hotelowe, chociaż sam nie prowadzi ani jednego hotelu.
W szczególności dostawcy usług wymienialnych, na przykład banki, firmy ubezpieczeniowe i dostawcy usług, stale wzmacniają swoją rolę w tym nowym konkurencyjnym środowisku. Niektórzy stają się specjalistami oferującymi doskonałe usługi i konkurencyjne ceny. Inni poszerzają swoją ofertę wyrobów, stają się pośrednikami dla szerokiego zakresu wyrobów i usług i w ten sposób zarabiają dzięki swoim obecnym klientom. Zapewniając szerszą ofertę wyrobów mogą wykorzystać potencjał cross-selling oraz up-selling jednocześnie zwiększając zadowolenie i lojalność klientów - ponieważ każda nowa oferta tworzy dodatkową więź z klientem. Droga, która sprawdza się również w innych branżach.


Aby oferować klientom banków dopasowane do ich potrzeb produkty niezbędne jest posiadanie ogromnego know-how: należy analizować zachowania klientów i badać pod kątem istotnych punktów stycznych. Banki muszą wybierać i angażować właściwych partnerów. Kolejnym etapem jest integracja techniczna i automatyzacja procesów.

Programować czy kupić?
Samodzielne przygotowanie takiej platformy jest kosztowne i czasochłonne. Łatwiej kupić gotowe rozwiązanie. Korzystając ze swojego nowo opracowanej platformy - „Inteligentnej platformy usług sieciowych” (INSP), dostawca usług informacyjnych CRIFBÜRGEL oferuje obecnie kompletną infrastrukturę techniczną, która umożliwia proste korzystanie z możliwości cross-selling oferowanych przez różnych partnerów w całej Europie. „Platforma jako usługa” (Paas”) łączy usługodawców i ich oferty, rozpoznaje zdarzenia cross-sellingu oraz prowadzi wymianę danych pomiędzy partnerami sieciowymi - zgodnie ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i wysokimi standardami bezpieczeństwa.


Czym jest INSP?
INSP to platforma inteligentnych usług sieciowych CRIF, której komponenty stanowią zrównoważone i unikalne połączenie pogłębionej wiedzy, połączonych informacji i najnowocześniejszych technologii. Umożliwia ona zarówno budowanie relacji, przyciąganie i angażowanie klienta poprzez oferowanie odpowiedniej usługi, we właściwym czasie i za odpowiednią cenę, jak i pozyskiwanie nowych klientów.


Rachunki bieżące czy ubezpieczenie samochodu nie stanowią wydzielonych produktów. Jednakże oznacza to, że banki i ubezpieczyciele muszą dalej rozwijać swoje usługi i podnosić wartość dodaną dla swoich klientów. Chcemy budować możliwości, umożliwiające naszym Partnerom budowanie i pogłębianie swoich relacji z klientami” - mówi Christian Bock, Dyrektor Zarządzający CRIFBÜRGEL.
W szczególności instytucje kredytowe mają najlepsze warunki do kształtowania nowej gospodarki platformowej. Charakteryzują się znaczącą głębią danych i najlepszymi kontaktami z klientami, dla których mogą tworzyć cyfrowe ekosystemy oraz integrować FinTechs, InsurTechs i innych partnerów zewnętrznych, aby dostarczyć interesujące rozwiązania swoim klientom. Wspieramy ich jako pionierów i chcemy im ułatwić to zadanie w możliwie największym stopniu. Elastyczną infrastrukturę informatyczną można podłączyć do istniejących systemów, ponadto spełnia ona wymagania rozporządzeń UE dotyczących ochrony konsumentów i bezpieczeństwa danych”.

Po uzyskaniu zgody klienta INSP wykorzystuje skumulowane dane od partnerów ekosystemu, na przykład dane klientów i katalogi wyrobów, może również dodać bazę danych CRIFBÜRGEL. Dostarcza ona dane od pracowników Partnera odpowiedzialnego za finanse, jak również informacje z zakresu bankowości otwartej. Dzięki PSD2 CRIFBÜRGEL może analizować dane rachunku i, na przykład, ocenić zdolność kredytową posiadacza rachunku. Dzięki Silnikowi Zaawansowanych Analiz można również wykorzystać systemy machine learnig , pozwalające identyfikować nowe możliwości i okazje biznesowe. Komunikacja ze wszystkim Partnerami jest prowadzona za pośrednictwem API, ponieważ otwarte interfejsy sieciowe umożliwiają szybkie, proste i bezpieczne przetwarzanie danych. Kontakt z klientami końcowymi jest prowadzony za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji.


Zatem nowy ekosystem można łatwo rozbudować o wszechstronną bibliotekę usług o wartości dodanej.
Poza kompletnym pakietem CRIFBÜRGEL oferuje również swoim partnerom moduły indywidualne: Na przykład dedykowana usługa wyszukiwania szuka potencjalnych nowych klientów w ekosystemie. Innym modułem jest cyfrowe wprowadzanie nowych klientów: Umożliwia ono firmom partnerskim szybkie przekształcenie wyszukanych potencjalnych klientów w klientów faktycznych i obejmuje wszystkie etapy procesu wdrożeniowego, od przyjmowania dokumentów i identyfikację wideo aż do podpisów cyfrowych.


Konkretna prezentacja usług platformy
Poniższy przykład pokazuje, jak dokładnie działa platforma z INSP:
Młoda para właśnie została rodzicami, dzielone mieszkanie jest teraz zbyt małe. Para decyduje się kupić większe mieszkanie. Obydwoje składają wniosek o kredyt w swoim banku, w ramach procesu wyrażają zgodę na dostęp do ich konta i otrzymywanie ofert partnerskich.
Dzięki danym otrzymanym od CRIFBÜRGEL bank przeprowadza automatyczną ocenę zdolności kredytowej oraz sprawdzenia pod kątem oszustw i zgodności. W tym czasie para otrzymuje zaproszenie do pobrania darmowej aplikacji do zarządzania swoimi finansami. Na podstawie informacji uzyskanych dzięki dostępowi do konta oraz ich transakcji na koncie platforma rozpoznaje, które z ofert dostępnych w sieci również będą dla nich interesujące - na przykład polisa ubezpieczenia na życie dla rodziny, samochód rodzinny, czy też usługa dostaw zakupów spożywczych. Za pośrednictwem aplikacji para może zapoznać się dokładniej z tymi ofertami. Jeżeli zaakceptują ofertę, umowa również zawierana jest w prosty sposób online, bezpośrednio z aplikacji, a zatem bez zmiany nośnika.


Dlaczego warto wybrać ekosystem zasilany przez CRIF?
Ekosystem zasilany przez CRIF jest modułowy i skalowalny: każdy Partner może kształtować swój nowy model biznesowy, wybierając usługi, które chce prezentować na platformie, zgodnie z priorytetami biznesowymi.
Ekosystem zasilany przez CRIF jest bogaty w treści: jest gotowy oferować usługi o wartości dodanej dla firm i konsumentów, w celu oceny wiarygodności kredytowej i zarządzania finansami, w oparciu zarówno o informacje CRIF, jak i możliwości dostępu do konta, wraz z innowacyjnymi cyfrowymi wdrożeniami i oszustwami rozwiązania zapobiegawcze.
Następnie można dodawać produkty i usługi Partnerów, a także, za uprzednią zgodą użytkownika końcowego, powiązane zasoby informacyjne można również wykorzystać w celu poprawy jakości obsługi klienta.