Bank Centralny Bahamów wybiera CRIF na pierwsze krajowe biuro kredytowe

Bank Centralny Bahamów wybiera CRIF na pierwsze krajowe biuro kredytowe

W kwietniu 2018 r. Bank Centralny Bahamów rozpoczął międzynarodowy przetrag na ubieganie się o licencję na utworzenie i prowadzenie pierwszego prywatnego biura kredytowego

Dzięki potwierdzonemu, międzynarodowemu doświadczeniu w rozwoju systemów informacji kredytowej na całym świecie, CRIF został wybrany jako partner strategiczny w projekcie tworzenia pierwszego krajowego biura kredytowego na Bahamach.

Biuro kredytowe będzie zarządzać informacjami kredytowymi wysyłanymi przez bahamskie organizacje za pośrednictwem zaawansowanej platformy technologicznej, która zintegruje i skonsoliduje wszystkie dane dotyczące wiarygodności wnioskodawcy kredytowego w jednym raporcie. Rozpoczął się formalny proces licencjonowania, który doprowadzi do utworzenia w pełni kontrolowanej lokalnej firmy odpowiedzialnej za zarządzanie rynkiem.

Lokalny podmiot będzie działał pod nadzorem Banku Centralnego Bahamów.

Bahamy, z populacją 395 361, mają drugi najwyższy PKB per capita na anglojęzycznych Karaibach, a gospodarka jest silnie uzależniona od turystyki i usług finansowych (źródło: cia.gov). Na takim rynku  utworzenie biura kredytowego pomoże rozwinąć lokalny rynek kredytowy, umożliwiając małym i średnim przedsiębiorstwom i konsumentom, przejście na bardziej zaawansowany poziom rynku, opartego na referencjach kredytowych.

Jednocześnie, dzięki dostępności kompleksowych i zaktualizowanych informacji kredytowych, kredytodawcy będą mogli świadczyć usługi finansowe przy znacznie obniżonych kosztach i rozszerzyć ofertę kredytową dla segmentu gospodarki konsumentów,małych i średnich przedsiębiorstw.

Jesteśmy bardzo dumni z wyboru naszej firmy jako partnera Banku Centralnego Bahamów. Dzięki naszemu doświadczeniu w wielu innych krajach widzimy, że ewolucja w obszarach ekonomicznych w dużej mierze zależy od dostępności skutecznych systemów informacyjnych, które usprawniają zarządzanie ryzykiem kredytowym, a w konsekwencji wspierają potrzeby finansowe przedsiębiorstw i konsumentów. Jesteśmy głęboko przekonani, że biuro kredytowe ułatwi dostęp do kredytów firmom i konsumentom z Bahamów ”- powiedział Carlo Gherardi, prezes CRIF.

Rozwiązania technologiczne CRIF będą wspierać kredytodawców w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych i poprawie zarządzania ryzykiem na podstawie szczegółowego profilu kredytowego kredytobiorców. Z drugiej strony przedsiębiorstwa i konsumenci skorzystają z szybszego i bardziej niezawodnego procesu kredytowania, co ułatwi dostęp do kredytów. Biuro kredytowe jest projektem, który obejmuje wszystkich możliwych beneficjentów i użytkowników, a CRIF jest partnerem, którego doświadczenie na międzynarodowym rynku będzie wartością dla projektu na Bahama”, wyjaśnia Davide Michele Meo, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rynków Bezpośrednich CRIF.