CRIF dba o edukację finansową konsumentów

Startuje FACCIO TESORO opracowany przez CRIF projekt edukacji finansowej dla włoskich konsumentów

Obserwacje z licznych przeprowadzonych ostatnio badań wskazują, że poziom kultury finansowej wśród Włochów jest bardzo skromny, do tego stopnia, że Włochy zajmują ostatnią pozycję wśród państw zrzeszonych w OECD i przedostatnią wśród państw 20 (niżej jest jedynie Arabia Saudyjska).

Chcąc wnieść swój własny wkład w zwiększenie poziomu wiedzy finansowej wśród osób, które stają w obliczu coraz bardziej złożonych wyborów finansowych, CRIF uruchomiła inicjatywę „Faccio Tesoro” - www.facciotesoro.it - projekt przeznaczony całkowicie na potrzeby edukacji finansowej włoskich konsumentów. Ideą leżącą u podstaw projektu jest zapewnienie praktycznych i łatwych do wykorzystania informacji zwiększających świadomość na temat pożyczek i zarządzania finansami osobistymi, koncentrujących się na znajomości kluczowych pojęć i koncepcji finansowych, dostępnych narzędziach i ich wykorzystaniu.

CRIF zawsze angażował się w procesy włączania cyfrowego i finansowego, i w tym kontekście wiedza konsumentów i gospodarstw domowych na temat zagadnień finansowych jest kluczowym aspektem ułatwiającym szerokie rozpowszechnianie wiedzy i stanowi podstawę podejmowania świadomych wyborów konsumentów. Podstawą projektu „Faccio Tesoro” jest nie tylko chęć przekazania podstawowych pojęć i koncepcji finansowych, ale przede wszystkim, zapewnienie najpraktyczniejszej i szczegółowej odpowiedzi na potrzeby obywateli, którzy stają w obliczu ważnych decyzji w zakresie budżetu domowego, zapewniając lepsze zrozumienie ryzyka i możliwości obniżając stres, które mogą często wynikać z posiadania niewystarczających informacji.

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób i działać najskuteczniej w procesie ich nauki, pokonując wszelkie problemy poznawcze wynikające ze sposobu przedstawienia informacji, CRIF zdecydował się zastosować multimedia, stawiając przede wszystkim na prostotę i łatwość dostępu treści.

Na przykład: przygotowano 6 skeczy odnoszących się do określonych ważnych etapów życia rodzinnego (narodziny dziecka, podjęcie pracy, zakup domu lub inny ważny zakup, na przykład samochodu, zarządzanie budżetem domowym, itd.), które powiązano z 25 filmami instruktażowymi koncentrującymi się na tematyce najbardziej interesującej dla społeczeństwa, określeniu dobrych praktyk oraz na użytecznych i praktycznych wskazówkach.

Zobacz przykładowy film

Na stronie internetowej www.facciotesoro.it, na której wszystkie treści związane z inicjatywą są łatwo dostępne z dowolnego urządzenia, opisane są również wspomniane kluczowe etapy życia rodzinnego, uporządkowane według kategorii, w tym: Dom i hipoteka, Wniosek o pożyczkę, Opracowanie budżetu i pożyczki, Karty płatnicze oraz Proces oceny.

Opracowując omawiany projekt, CRIF współpracował z Massimo Esposti i Paolo Zucca, dziennikarzami specjalizującymi się w sprawach gospodarczych, oszczędnościach i inwestycjach, którzy starali się wyjaśnić nawet najbardziej złożone koncepcje w najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia sposób, podając użyteczne wskazówki odpowiadające na pytanie: jak podejmować ważne decyzje bez stresu?

- Znacząca poprawa wiedzy finansowej Włochów musi stać się realistycznym i pilnym celem. Dlatego też wolę traktować Faccio Tesoro raczej jak podróż niż jak projekt, gdyż jego celem jest stopniowe poszerzanie na przestrzeni czasu zakresu szczegółowych zagadnień, pomagających kierować wyborami naszych obywateli poprzez zwiększanie ich świadomości na temat konsekwencji ich decyzji finansowych - zauważa Enrico Lodi, Dyrektor Generalny CRIF.

- Przez lata CRIF opracował wiele inicjatyw w obszarze włączania finansowego i kształcenia, ale zaobserwowaliśmy, że dostępność informacji w samych kanałach tradycyjnych w tym w ulotkach lub specjalnych zakładkach na stronie internetowej, nie wystarczała dla zaspokojenia potrzeb znacznej części społeczeństwa. Zatem zdecydowaliśmy się zmienić podejście koncentrując się całkowicie na treściach wideo, a zatem bardziej zbliżonych do sposobu wykorzystywania informacji przez osoby w przedziale wiekowym 20–40 lat. Jest to grupa docelowa, na której się koncentrujemy; osoby, które muszą podejmować ważne decyzje związane ze złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny lub pożyczkę, zarządzaniem budżetem domowym, zarządzaniem zadłużeniem lub korzystaniem z produktów kredytowych i instrumentów finansowych - wyjaśnia Maurizio Liuti, menadżer projektu Faccio Tesoro CRIF.

Misja, którą CRIF kieruje się na co dzień, to tworzenie wartości poprzez wspieranie konsumentów w poprawie ich sytuacji finansowej oraz firm w doskonaleniu ich wyników poprzez oferowanie wszechstronnego zakresu profesjonalnych umiejętności i rozwiązań.

CRIF zawsze angażował się w procesy włączania cyfrowego i finansowego, i w tym kontekście wiedza młodych ludzi i gospodarstw domowych na temat zagadnień finansowych jest kluczowym aspektem. W ramach swoich inicjatyw zwiększających świadomość CRIF opracował również interaktywną aplikację Saver & Spender do edukacji na temat oszczędzania. Gra proponuje „podróż pod nadzorem”, podczas której rodziny mogą zacząć wysyłać swoim dzieciom pewne ważne wiadomości edukacyjne związane z najlepszym sposobem zarządzania swoimi oszczędnościami w zabawny sposób, wykorzystując rozwiązania graficzne i język dostosowany do wieku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.crif.it