Loan Magazine Awards 2019 - nominacje

Loan Magazine Awards 2019 - nominacje

Przygotowania do rozdania corocznych nagród Loan Magazine Awards 2019 już ruszyły pełną parą. Po głosowaniach Rady Ekspertów, Kapituły Konkursowej oraz Instytucji Pożyczkowych ścisłe nominacje i zarazem szanse na zwycięstwo podczas uroczystej finałowej Gali Loan Magazine Awards 2019 30 stycznia 2020r. ma również nasza firma. CRIF Poland otrzymał nominację w dwóch kategoriach:

- TECHNOLOGICZNE ROZWIĄZANIE ROKU FINTECH 2019 za  SWI – SYSTEM WYMIANY INFORMACJI

Jest to pierwsza platforma na rynku, która umożliwia wymianę informacji pomiędzy sektorem finansowym a sektorem zarządzania wierzytelnościami. Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarzadzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika. Jest to najbardziej kompletne i aktualne źródło danych dostępne na polskim rynku,

oraz

- SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNI za BEZPIECZNY PESEL – CRIF PRZY WSPARCIU PZIP

W celu ochrony konsumentów przy współpracy z Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych oferujemy system, w którym możesz bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL, dzięki czemu informacja o zastrzeżeniu Twoich danych będzie dostępna dla wszystkich współpracujących Pożyczkodawców. Wpisanie swoich danych na portalu bezpiecznypesel.pl powoduje, że użytkownicy systemu CreditCheck są poinformowani, że nie planujesz zaciągania pożyczki i ułatwia zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom. Utrudni to zaciągnięcie zobowiązania osobie, która jest lub znajdzie się w posiadaniu Twoich danych.

Finał już wkrótce! 

Więcej informacji na stronie Loan Magazine Awards 2019