Jak Polacy zarządzają swoimi finansami? Badanie „Index hapipraktyk”

Jak Polacy zarządzają swoimi finansami?

Już po raz trzeci firma hapipożyczki przeprowadziła badanie opinii publicznej w celu sprawdzenia postaw Polaków wobec wywiązywania się ze zobowiązań finansowych. Najnowszy raport „Index hapipraktyk” odpowiada na pytania: jak radzimy sobie ze spłacaniem kredytów i pożyczek, na co najczęściej pożyczamy pieniądze, czy znamy i rozumiemy zapisy podpisywanych umów, czy rozumiemy konsekwencje wynikające z niespłacania zobowiązań finansowych.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że Polacy coraz chętniej pożyczają pieniądze od instytucji finansowych. W zeszłym roku banki i firmy pożyczkowe udzieliły 78 mld złotych kredytów gotówkowych i pożyczek, notując kilkuprocentowy wzrost RdR. Łączna wartość zadłużenia klientów sektora pożyczkowego to 28 mld zł (5,2 mld zł z tej kwoty pożyczono w firmach pożyczkowych a 22,8 mld zł w bankach).

- Polacy co raz śmielej korzystają z produktów finansowych takich jak pożyczki czy kredyty. Najczęściej jako cel finansowania wskazywany jest zakup samochodu, remont mieszkania lub domu i płatny zabieg lub operacja. Ciągle jednak zdarza się, że konsumenci nie czytają podpisywanych umów lub ich nie rozumieją. Dlatego dla całej branży ważna jest skuteczna edukacja klientów, a także dalsze upraszczanie umów - mówi Monika Dzieniak-Kwiatkowska, Communications & PR Manager w hapipożyczkach.

Z najnowszego raportu wynika, że prawie 56% ankietowanych wnikliwie czyta umowę przed jej podpisaniem, jest to nieznaczny wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. Jednak wciąż jest to prawie 7 punktów procentowych mniej niż w roku 2017. Powierzchowne sprawdzenie umowy
w tym roku zadeklarowała 1/4 respondentów. Dopiero po podpisaniu umowy analizuje ją 12,4% badanych, natomiast 3,5% ankietowanych w ogóle nie czyta treści umowy.

Co ciekawe, mimo że ponad połowa osób biorących udział w badaniu zadeklarowała czytanie umów, a 25% ich powierzchowne czytanie, prawie 40% badanych deklaruje brak znajomości zapisów dotyczących konsekwencji braku spłaty lub opóźnienia w spłacie. Bardzo dobrą świadomość tego typu warunków ma 53,3% ankietowanych (poziom zbliżony do badania z 2017 i 2018 roku). Konsekwencji opóźnienia lub braku spłaty w ogóle nie zna 8,3% respondentów.

Jak wynika z badania, nadal najbardziej popularnymi celami pożyczkowymi są samochód, remont mieszkania lub domu i odpłatne operacje lub zabiegi. Na auto pieniądze pożyczyłaby prawie połowa badanych (46,9%), nieznacznie mniejszy odsetek odpowiedzi (około 45%) dotyczył remontu. Odpłatne operacje lub zabiegi to koszty, na których pokrycie jest skłonnych wziąć kredyt 30% badanych. Mniej niż co piąty z badanych wziąłby kredyt na zakup sprzętu elektronicznego, zaś co dziesiąty – na wakacje.

- Z naszego badania wynika, że coraz więcej osób wybierając pożyczkę lub kredyt kieruje się opiniami o produkcie lub firmie, a także porównuje oferty, korzystając z rankingów i porównywarek. Z tych form sprawdzenia produktu finansowego korzysta już 35% badanych – mówi Dorota Grochocka, Head of Customer Care & Collections w hapipożyczkach. Największy odsetek takich odpowiedzi zanotowano w miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców i powyżej 100 tysięcy mieszkańców – po blisko 40%. Jednak duża część badanych uważa, że najlepiej porówna oferty na własną rękę. 4 na 10 ankietowanych wskazało, że jeżeli rozważaliby wzięcie pożyczki, zdecydowaliby się na samodzielną analizę ofert.

Z raportu „Index hapipraktyk” wynika też, że prawie połowie respondentów zdarzyło się spóźnić z ratą pożyczki lub opłatą za wystawiony rachunek. Opóźnienie do 7 dni i od 7 do 30 dni zadeklarował podobny odsetek badanych – po około 43%. Najczęściej spóźnienie dotyczyło opłat za telefon, Internet, telewizję (prawie 58%), a także opłat za media (około 49%). Prawie 2/3 badanych wskazało sms lub e-mail, jako skuteczną formę przypomnienia o terminie płatności, która pozwala kontrolować terminowe regulowanie zobowiązań.

Patronami trzeciej edycji badania „Index hapipraktyk” są: ZPF - Związek Przedsiębiorstw Finansowych, KIDT - Krajowa Informacja Dłużników Telekomunikacyjnych i CRIF Polska. 

Pełny raport z badania dostępny jest na stronie: https://www.hapipozyczki.pl/blog/raport-2019

 

CRIF Sp. z o.o. jest partnerem projektu. Badanie zostało przeprowadzone przez dom badawczy Biostat na zlecenie IPF Polska spółka z o.o., marka hapipożyczki, w celu sprawdzenia przyzwyczajeń Polaków dotyczących regulowania rachunków, opłat oraz planowania wydatków z budżetu rodzinnego. Badanie zrealizowano we wrześniu 2019 roku wśród 1000 Polaków powyżej 18 roku życia. Przeprowadzono je z wykorzystaniem metody badań ilościowych CATI.

O hapipożyczkach:

Firma IPF Polska Sp. z. o.o., należy do notowanej na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Grupy International Personal Finance PLC, której korzenie sięgają 1880 roku, firma jest liderem na rynku pożyczek konsumenckich w Europie Środkowowschodniej, Meksyku oraz Finlandii, Estonii, Łotwie i Australii.

Spółka IPF Polska Sp. z o.o. powstała w grudniu 2014 r. w Warszawie i oferuje pożyczki pod marką hapipożyczki.
W marcu 2015 roku Grupa IPF PLC z siedzibą w Leeds (UK) kupiła fińską spółkę MCB Finance operującą w krajach bałtyckich oraz Australii. Akwizycja spowodowała połączenie IPF Polska Sp. z o.o. i MCB Finanse i nowa firma rozpoczęła działalność pod nazwą IPF Digital, a hapipożyczki weszły w skład portfolio marek i produktów zarządzanych przez IPF Digital. Dziś IPF Digital oferuje swoje pożyczki w 8 krajach: Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Polska, Hiszpania, Meksyk oraz Australia i przygotowuje się do ekspansji na kolejne rynki międzynarodowe.

Kontakt dla mediów:

Monika Dzieniak-Kwiatkowska

monika.dzieniak@ipfdigital.com

+48 518 727 412

Bartosz Olejniczak

b.olejniczak@bridge.pl

+48 501 812 085