Risk and Supervision Meeting 2022 | Rada Programowa / Prelegenci

Piotr Badura

Wiceprezes Zarządu CRIF Sp. z o.o. / KBiG

Od blisko 20stu lat związany z grupą CRIF, największym dostawcą informacji kredytowej w Europie oraz kluczowym podmiotem w skali światowej, oferującym zintegrowane usługi i rozwiązania z zakresu informacji biznesowej, zarządzania ryzykiem oraz transformacji cyfrowej przedsiębiorstw.

Od roku 2016r. na stanowisku Wiceprezes Spółki CRIF w Polsce i Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A. Jest liderem blisko 300 osobowej firmy, kształtuje strategie obecności marki CRIF na rynku polskim w wielu sektorach branży finansowej, buduje relacje partnerskie oparte na współpracy z odbiorcami i dostawcami, m.in. z bankami, firmami pożyczkowymi, leasingowymi, faktoringowymi, windykacyjnymi, e-commerce i MŚP. Aktywnie uczestniczy w debacie legislacyjnej w zakresie zmian prawnych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie wszystkich uczestników tego rynku. 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek informatyka oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek finanse i bankowość.