Risk and Supervision Meeting 2022 | Rada Programowa

Katarzyna Baumgart

Wicedyrektor, Departament Zarządzania Ryzykiem,   

mLeasing Sp. z o.o. 

Od wielu lat specjalizuje się w przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom w branży finansowej, jest zaangażowana w prace grup roboczych działających przy CRIF, ZPL, ZBP, BIK.

Z sukcesami wprowadziła projekty mające na celu ocenę ryzyka współpracy z kontrahentami.  

Z zamiłowaniem przeprowadza szkolenia dla pracowników sprzedażowych z zakresu bezpieczeństwa transakcji zgodnie z własną ideą podnoszenia świadomości współpracowników.

Zwolenniczka szeroko rozumianego compliance i zasad etyki.