CRIF | Risk and Supervision Meeting | Uczestnicy debat

Wojciech Bogusławski

Kieruje Działem Restrukturyzacji i Windykacji Należności w Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania i obrotu wierzytelnościami, procesów gospodarczych, restrukturyzacji i windykacji należności.

Specjalizuje się w doradztwie obejmującym projektowanie i egzekwowanie pakietu zabezpieczeń prawnych do umów faktoringu, transakcji sekurytyzacyjnych. 

Prowadzi aktywne doradztwo w dziedzinie postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.