CRIF | Risk and Supervision Meeting | Uczestnicy debat

Paweł Tobis

Wiceprezes Zarządu Coface Poland Factoring Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za pracę Działu Oceny Ryzyka oraz Działu Obsługi Klienta Coface Poland Factoring Sp. z o.o., w tym za wdrażanie procedur oceny i monitoringu transakcji faktoringowych oraz przebieg procesów związanych z tymi obszarami. 

W Grupie Coface od 2001. Posiada również doświadczenie wynikające z nadzoru nad kilkoma działami operacyjnymi Grupy Coface zajmującymi się ubezpieczeniami należności handlowych.