CRIF | Risk and Supervision Meeting | Prelegenci

Marcin Czugan

Wiceprezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce 

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej) oraz Politechniki Gdańskiej (International MBA in Strategy, Programme and Project Management).

Od 2012 radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, od października 2016 członek Rady (Zarządu) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Od 2014 Dyrektor Departamentu Prawno–Legislacyjnego KPF, od sierpnia 2016 – Wiceprezes Zarządu. Od stycznia 2015 do stycznia 2017 Przewodniczący Komitetu Prawno–Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli.

Członek Zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA Politechniki Gdańskiej.