CRIF | Risk and Supervision Meeting | Rada Programowa

Kamil Różanowski

Manager Zespołu Monitoringu i Kontroli Procesów, Oficer ds. Przeciwdziałania Oszustwom, ING Lease Polska Sp. z o.o. 

Od kilkunastu lat pracuje w sektorze leasingowym. Podczas swojej pracy miał okazję tworzyć i zarządzać takimi obszarami jak: przeciwdziałanie wyłudzeniom, kontrola wewnętrzna, ryzyko operacyjne, legislacja oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

Uczestnik różnych projektów dedykowanych branży bankowej i leasingowej, w zakresie projektowania oraz automatyzacji procesów służących przeciwdziałaniu wyłudzeniom.