CRIF | Risk and Supervision Meeting | Prelegenci

dr Wiesław Mądrzejowski

Prawnik, adiunkt w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Oficer Biura d/w z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, naczelnik Wydziału Operacyjno – Śledczego Biura, Naczelnik Wydziału Analiz i Kontaktów Międzynarodowych Centralnego Biura Śledczego, zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego odpowiedzialny za pion zwalczania zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

B. Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Kierował międzyresortowymi grupami zadaniowymi dotyczącymi największych afer gospodarczych.

Aktualnie prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz badania naukowe związane z procesowymi i operacyjnymi metodami zwalczania przestępczości zorganizowanej, prognozowania zagrożeń i białego wywiadu.

Autor i współautor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu innych opracowań dot. przestępczości zorganizowanej. Uczestnik i wykładowca wielu specjalistycznych szkoleń i konferencji międzynarodowych w Polsce, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i w innych krajach.