CRIF | Risk and Supervision Meeting | Moderatorzy

Bartosz Pundyk

Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży w CRIF.

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Od ponad 10lat bezpośrednio powiązany z biurami informacji gospodarczej.

Dyrektor Sprzedaży w CRIF – wiodącego dostawcy informacji kredytowej w Europie oraz jednego z kluczowych podmiotów w skali światowej.  Odpowiedzialny za wprowadzenie na polski rynek produktów związanych z zarządzaniem ryzykiem, rozwiązań antyfraudowych, systemów branżowej wymiany danych oraz automatyzacją i optymalizacją procesów podejmowania decyzji dostosowanych bezpośrednio do polskich uwarunkowań prawnych.