CRIF | Risk and Supervision Meeting

Program konferencji

Moderator konferencji: Patrycja Wachońska

08.30 - 09.00 Rejestracja, poranna kawa
09.00 - 09.05 Otwarcie konferencji
                     Piotr Badura - Dyrektor Generalny, CRIF
09.09 - 09.20 Podsumowanie i porównanie wyników ankiety antyfraudowej w branży leasingowej i faktoringowej.
                     
09.20 - 09.40 Cyberprzestępczość.

09.40 - 10.00 Nowoczesne technologie digital onboardingu.

10.00 - 11.00 Nowoczesne technologie antyfraudowe - debata
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa

11.30 - 12.00 Aspekty prawne zmian. Bieżące zmiany prawne i ich wpływ na branże leasingową i faktoringową.
                     Marcin Czugan - Wiceprezes Zarządu, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
12.00 - 13.00 Objawy i skutki zmiana w prawie (split payment, AML)

13.00 - 13.20 Praktyka przygotowań do kontroli GIIF.
                     
13.20 - 14.20 Lunch
14.20 - 14.40 Human Factor – prosta historia?
                     Joanna Kwaśniewicz, Niezależna Ekspert, Office01
                    
15.40             Podsumowanie i zamknięcie konferencji