CRIF oferuje analizę danych historycznych, co pozwala zbudować statystyczne modele zachowań wnioskodawców. Kluczowym elementem takiego podejścia jest wyodrębnienie czynników, które są wykorzystywane do oceny poszczególnych informacji zawartych we wniosku. CRIF konsoliduje wszystkie istotne dane, na bazie których dostarcza modele scoringowe, dostosowane do indywidualnych wymogów klientów.