CRIF za pomocą CRIF Solution Platform umożliwia standaryzację danych teleadresowych osób oraz podmiotów gospodarczych znajdujących się w bazach Partnera. To o wiele więcej niż tylko korygowanie, wyszukiwanie i porównywanie danych. Zostają one uzupełnione o unikalne identyfikatory (osoba/firma, dom, ulica, miejscowość) umożliwiające dokładniejszą oraz bardziej rozbudowaną analizę wyników. CRIF łączy w sobie zaawansowane metody zarządzania danymi m. in. porównywanie ciągów znaków, statystyczne  analizy unikalności czy rachunek prawdopodobieństwa, dzięki czemu różna pisownia nazw ulic, miejscowości, imion czy nazwisk nie stanowi problemu, nawet w konsolidacji dużych zbiorów danych o niejednorodnej strukturze.

Korzyści płynące z normalizacji danych:
- jednolity format danych
- sprawna analiza, ocena jakości, eliminacja duplikatów i dopasowanie danych adresowych
- wskazania powiązań osób fizycznych z działalnością gospodarczą
- uzupełnienie danych o nowe identyfikatory