SkyMinder.png

Jesteś przedsiębiorcą i nim podejmiesz decyzję o nawiązaniu współpracy z nowym kontrahentem chcesz zweryfikować jego wiarygodność?

Nie ryzykuj – weryfikuj! Sprawdzaj podmioty gospodarcze z całego świata i to z poziomu jednego narzędzia.


Sprawdź rozwiązanie SkyMinder- umów demo


SkyMinder to platforma, która zapewnia dostęp do raportów i  szczegółowych danych kredytowych, finansowych i gospodarczych o ponad 200 mln firmach działających w 230 krajach.

Misją SkyMinder jest pomoc w podejmowaniu najlepszych decyzji biznesowych w zakresie weryfikacji podmiotów gospodarczych, by ustrzec się przed: nieuczciwymi i niewypłacalnymi kontrahentami, firmę przed problemami finansowymi bądź różnymi przestępstwami, w tym zapobiec zagrożeniu firmy cyberatakiem.

Dzięki platformie SkyMinder chronisz:

Swoje finanse! Dzięki pełnemu przeglądowi sytuacji finansowej swoich partnerów biznesowych (klienta, dostawcy lub konkurenta) oraz możliwość potwierdzenia ich wiarygodności / zdolności kredytowej.

Swoją reputację! SkyMinder pomaga w procesie Know Your Customer (KYC), umożliwiając weryfikację tożsamości klientów, sprzedawców lub innych graczy gospodarczych za pomocą określonych raportów KYC, w celu uniknięcia ryzyka finansowego, zagrożeń reputacyjnych, operacyjnych i prawnych.

Prawo! Rozwiązanie zapobiega przekupstwu i praniu pieniędzy, dzięki czemu chroni Twoją firmę przed przestępstwami finansowymi i nielegalną działalnością, rozpoznając osoby powiązane z przestępstwami finansowymi, znajdujące się na listach dotyczących oszustw, terroryzmu, prania pieniędzy lub innych przypadków łamania prawa.

Swoje bezpieczeństwo! Dzięki KYND Cyber ​​Risk Report można zrozumieć, czy firma jest zagrożona cyberatakiem.


Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa | Transport i Logistyka | Przemysł | Produkcja | Import/Eksport | Handel | Centrum Usług Wspólnych


Propozycja wartości dla klientów:

- 230 krajów w bazie

- informacja o 200 mln firm

- 1 layout dla wszystkich krajów

- pay per click (płacisz tylko za to co pobierasz)

- łatwa integracja

- bardzo wysoka jakość raportów -> kompletna informacja o podmiotach gospodarczych z oceną ryzyka i limitem kredytowym

- spójny, przejrzysty i czytelny układ raportu

- platforma stale rozwijana i dostosowywana do potrzeb klientów i trendów na rynku

- chroni przed zatorami płatniczymi, fraudami, przeciwdziałanie korupcji etc

- możliwość monitorowania firmy (każda zmiana dotycząca danych w raporcie = ALERT).


Rodzaje raportów

FULL REPORT (Credit Report) - oceń wiarygodność swoich partnerów biznesowych.

Raport Kredytowy oferuje pełny przegląd firmy, udostępnia informację o firmie, począwszy od jej identyfikacji, informacjach o ryzyku i płatnościach, istotne zdarzenia, informacje finansowe, strukturę zarządu, biznesową, cechy działalności, informacje o nieruchomościach i prasie. Raport dostępny jest od ręki.

Stanowi ważne narzędzie oceny ryzyka, ponieważ w każdym raporcie zawsze wskazane są trzy kluczowe elementy weryfikacji wiarygodności kredytowej potencjalnego partnera biznesowego: ocena ryzyka, rating kredytowy oraz limit kredytowy danego przedsiębiorstwa.

Co zawiera?

Identyfikacja: dane przydatne do znalezienia firmy z wykorzystaniem danych rejestrowych firmy, formy prawnej i adresu.

Ocena ryzyka: ocena pozwalająca zrozumieć poziom ryzyka w połączeniu z limitem kredytowym.

Firmografia: kod branżowy, liczba pracowników i wszystkie informacje do klasyfikacji firm.

Informacje finansowe: bilanse i wskaźniki do oceny zdolności finansowej.

Negatywne i znaczące zdarzenia prawne: kluczowe, aby wiedzieć, czy podane informacje mogą wpłynąć na poziom ryzyka.

Dane historyczne: zmiany, które nastąpiły w przeszłości w zakresie zarządzania firmą.

Zarządzanie przedsiębiorstwem: zarówno obecna, jak i przeszła kadra kierownicza.

Struktura i relacje firmy: dane do zbudowania mapy relacji i własności firmy.

Dane bankowe: nazwa, adres, oddział banku, z którego korzysta firma, jeśli są dostępne.

SLIM REPORT

Raport kredytowy dostępny jest również w formacie SLIM, w wybranych krajach. Raport zawiera podsumowanie będące tylko podzbiorem danych z ważniejszymi informacjami dotyczącymi sytuacji firmy.

Co zawiera?

Ocena ryzyka: bieżąca ocena, do zrozumienia poziomu ryzyka, w połączeniu z limitem kredytowym.

Firmografia: kod branżowy, liczba pracowników i podstawowe informacje do klasyfikacji firm.

Informacje finansowe: kluczowe dane do oceny firmy.

Negatywne i znaczące zdarzenia prawne

Zarządzanie przedsiębiorstwem: obecne kierownictwo wyższego szczebla.

SLIM REPORT może być dostępny on-line dla krajów, w których dostępność i aktualizacja danych jest wysoka lub off-line dla krajów o dużym przepływie danych

COMPLIANCE and EXTENDED CHECK REPORT - sprawdź, czy Twoi partnerzy biznesowi są zamieszani w przestępstwa finansowe.

Raporty te pozwalają dowiedzieć się, czy Twoi partnerzy biznesowi nie są zamieszani w przestępstwa finansowe. Dzięki integracji LexisNexis Risk Solutions użytkownicy Skyminder mogą uzyskać dostęp do zaawansowanej platformy analizy danych i identyfikować podmioty zaangażowane w firmę, pod kątem ewentualnego powiązania z praniem pieniędzy, oszustwami, korupcją, przekupstwem lub inną działalnością przestępczą, we wszystkich krajach Świata.

Użytkownicy SkyMinder mogą wybierać między dwoma rodzajami raportów:

COMPLIANCE REPORT umożliwia znalezienie dowolnego podmiotu gospodarczego na świecie i uzyskanie informacji o tym, czy podmiot znajduje się na listach dotyczących fraudów, terroryzmu, prania pieniędzy lub innych przestępstw.

EXTENDED CHECK REPORT jest zintegrowany z raportem kredytowym. Oznacza to, że w jednym raporcie można znaleźć te same dane, co w FULL REPORT wzbogacone o informacje dotyczące dyrektorów firmy, udziałowców i spółek macierzystych. Raport pozwala także sprawdzić, czy podmiot znajduje się na listach działalności przestępczej. – tu musze dokończyć opis extended o kilka istotnych zdań.

KYC Report - poznaj swoich klientów i zweryfikuj tożsamość swoich partnerów biznesowych. 

Raport pozwala wyjaśnić, kto tak naprawdę jest właścicielem firmy, identyfikując właściciela rzeczywistego i udziałowców. Pozwala ochronić reputację marki unikając relacji z podmiotami o niejasnej lub nieznanej strukturze firmy.Niniejszy raport zawiera dane dotyczące trzech aspektów działalności Spółki: Tożsamości, Akcjonariuszy i Beneficjenta Rzeczywistego.

KYND Cyber Risk Report - dowiedz się, czy Twoi partnerzy biznesowi mogą być zagrożeni cyberatakiem.

Raport ten daje menedżerom biznesowym, właścicielom i specjalistom wiedzę umożliwiającą łatwą ocenę cyberryzyka związanego z partnerami biznesowymi, wskazanie słabych punktów i pomoc w ochronie firmy, zanim jakiekolwiek zakłócenia biznesowe wystąpią u klientów lub dostawców na całym świecie.

Patent Due Diligence Report - oceń poziom innowacyjności swojego partnera biznesowego.

Patenty są sposobem na ochronę innowacyjnych pomysłów i są one uważane za aktywa niematerialne w bilansie, ale bez istotnych szczegółów określających ich wartość rynkową. Informacje te są dostępne w powyższym Raporcie, który umożliwia dostęp do informacji na całym świecie, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, takich jak WIPO (United Nations Agency) and EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Raport pozwala odpowiedzieć na pytania m.in. ile patentów posiada firma, jaka jest ich wartość etc.

Due Diligence Field Visit i Monitoring - bądź na bieżąco ze zmianami w sytuacji Twoich partnerów biznesowych,

Skorzystaj z funkcji monitoring, w formie alertu bądź full monitoringu. Informują one o zmianach w zakresie zawartości wcześniej wykupionego raportu bądź (w przypadku full monitoringu) dają szczegółowe informacje na temat zmian. Monitoring pozwala na śledzenie każdej modyfikacji z ekonomicznego, organizacyjnego lub prawnego punktu widzenia, dostarczając zaktualizowany obraz sytuacji, za każdym razem, gdy wydarzy się coś, co może mieć wpływ na biznes (klient nie jest już w stanie zapłacić, problemy dostawcy np. związane z przerwaniem łańcucha produkcyjnego, zmiana właściciela lub sprawy upadłościowe).


Poznaj platformę SkyMinder. Zobacz jak wyglądają raproty międzynarodowe.

Dowiedz się więcej - umów spotkanie!

Joanna Kmak - Chodźko - Key Account Manager

e-mail: j.kmakchodzko@crif.com | tel: 506 871 380 | LinkedIn