W oparciu o szybkie wyszukiwanie adresów oraz ich konsolidację w wielu zbiorach danych, CRIF oferuje unikalne rozwiązanie w zakresie Anti-Money Laundering (AML).
Dane wewnętrzne Partnerów porównywane są w innowacyjny sposób z oficjalnymi listami AML osób oraz podmiotów z całego świata, a przeprowadzone transakcje analizowane są w czasie rzeczywistym pod względem częstotliwości i powtarzalności.

CRIF oferuje bogatą gamę rozwiązań wspomagających, w czasie rzeczywistym, wykrywanie niejednoznacznych sytuacji dotyczących wniosków kredytowych, za którymi może stać próba oszustwa.
W ofercie znajdują się filtry:

  • reaktywne umożliwiające wykrywanie ryzykownych wzorców danych we wnioskach na bazie doświadczeń Partnera (np. wniosek dotyczący pewnego konkretnego adresu o podwyższonym ryzyku straty);
  • proaktywne pozwalające w czasie rzeczywistym na ujawnianie ryzykownych sytuacji wynikających z częstych powtórzeń składanych wniosków (np. ponowny wniosek z tego samego komputera w krótkim odstępie czasu).