CreditFlow.png

CreditFlow to innowacyjne narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi opracowane specjalnie dla tej części związanej z  udzielaniem kredytów. CreditFlow automatyzuje cały proces, poprzez koordynację ręcznych czynności związanych z przepływem pracy i zarządzaniem dokumentacją. Narzędzie łączy uczestników procesu i integruje wszystkie zaangażowane systemy za pomocą wstępnie zdefiniowanego lub skonfigurowanego rozwiązania. CreditFlow śledzi każdy etap danego procesu, włączając w to jego status i wszystkie niezbędne informacje, dzięki czemu ma całkowitą kontrolę i przetwarza cały go w optymalny sposób. CreditFlow może być wykorzystywany w każdej lokalizacji, w każdym kanale dystrybucji i w powiązaniu z każdym narzędziem do udzielania pożyczek wykorzystywanym przez klienta.