CC logo.jpg

CRIF wraz z Krajowym Biurem Informacji Gospodarczej oraz przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży pożyczkowej, stworzył skuteczne narzędzie służące do branżowej wymiany danych dla firm z sektora pozabankowego kredytu konsumenckiego. Obecnie Credit Check to najbardziej kompletne i aktualne źródło informacji o pożyczkobiorcach oraz doskonałe narzędzie do weryfikacji zdolności kredytowej i ochrony antyfraudowej.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce  oraz Polski Związek Instytucji Pożyczkowych objęły patronatem rozwiązanie, uznając je za ważne narzędzie do dalszej poprawy jakości portfela i przeciwdziałaniu nadmiernemu zadłużeniu w Polsce.

Wzorce stosowane w innych Państwach europejskich wskazują jednoznacznie, że kompleksowa i dostępna dla wszystkich graczy sektora finansowego informacja jest korzystna zarówno dla pożyczkodawców (np. mniejsza ekspozycja na ryzyko obniżająca koszty prowadzenia działalności) jak i dla pożyczkobiorcy (np. zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu czy tzw. spirali zadłużenia). Wymiana informacji w ramach całego sektora finansowego nie zmniejsza konkurencji, więc korzystnie wpływa na ceny oferowanych przez pożyczkodawców produktów oraz przyspiesza proces decyzyjny. Takie usystematyzowanie wymiany informacji daje również skuteczne narzędzia dla instytucji nadzorczych oraz pomaga usunąć z rynku firmy działające nieuczciwie lub na szkodę konsumentów.

Credit Check został wyróżniony tytułem FinTech 2016 w kategorii "Innowacja Roku" w plebiscycie Loan Magazine Awards.

www.credit-check.pl