CCC logo.jpg (1)

Sprawdź swoich klientów za pomocą Credit Check Consumer, nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta w oparciu o podstawowe dane jak: imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, adres, telefon, e-mail, adres IP ma na celu potwierdzenie, czy dana osoba jest tą, za którą się podaje oraz jakie jest prawdopodobieństwo, że wywiąże się z zaciąganych zobowiązań finansowych.

Wiarygodność klienta
Wraz z dynamicznym rozwojem transakcji handlowych dokonywanych na odległość, takich jak np. zakupy przez internet oraz sprzedaż agencyjna, bieżąca ocena  wiarygodności kredytowej konsumenta staje się coraz większym wyzwaniem. Weryfikacja danych uzyskiwanych od konsumenta może uchronić firmę od możliwych strat i mieć wpływ na końcowy wynik finansowy.

Kto może skorzystać z usługi
Credit Check Consumer dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy chcą optymalizować proces zawierania transakcji handlowych na odległość z osobami fizycznymi, poprzez kompleksową ocenę ryzyka.

Jak działa Credit Check Consumer 
To automatyczny proces, który w ramach indywidualnie ustalonego zakresu, umożliwia weryfikację konsumenta w oparciu o PESEL, dane adresowe, rejestry nieuregulowanych płatności, jak również reguły i dane Partnera. Wynikiem takiej analizy jest rekomendacja w postaci automatycznej decyzji, bądź wynik score.