Bezpiecznypesel logo.jpg (1)

Chcesz zabezpieczyć swoje dane przed wzięciem kredytu?
Twoje dane dostały się w niepowołane ręce?
To rozwiązanie jest dla Ciebie.

W celu ochrony konsumentów przy współpracy ze Związkiem Firm Pożyczkowych oferujemy system, w którym możesz bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL, dzięki czemu informacja o zastrzeżeniu Twoich danych będzie dostępna dla wszystkich współpracujących Pożyczkodawców. Wpisanie swoich danych na portalu www.bezpiecznypesel.pl powoduje, że użytkownicy systemu CreditCheck są poinformowani, że nie planujesz zaciągania pożyczki i ułatwia zapobieganiu oszustwom i wyłudzeniom. Utrudni to zaciągnięcie zobowiązania osobie, która jest lub znajdzie się w posiadaniu Twoich danych.

Fundamentem rozwiązania są następujące usługi:
Usługa zastrzeżenia – polegająca na umożliwieniu Zastrzegającemu zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla Kredytodawcy, że Zastrzegający w okresie obowiązywania zastrzeżenia nie będzie składać wniosków o zawarcie, ani też zawierać Umów Kredytowych. Potencjalny wniosek o zawarcie Umowy Kredytowej zawierający zastrzeżony numer PESEL, złożony Kredytodawcy w okresie obowiązywania zastrzeżenia, może nie stanowić wniosku osoby posiadającej zastrzeżony numer PESEL.
Usługa zgłoszenia utraty – polegająca na umożliwieniu Zastrzegającemu zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla Kredytodawcy, że Zastrzegający utracił dokument tożsamości i istnieje ryzyko wykorzystania jego danych w procesie wnioskowania o kredyt.

Nie czekaj - już dziś zastrzeż swój PESEL.