Bezpiecznypesel logo.jpg (1)

Chcesz zabezpieczyć swoje dane przed wzięciem kredytu? Twoje dane dostały się w niepowołane ręce? Chroń swoje dane!

To rozwiązanie jest dla Ciebie.


W celu ochrony konsumentów CRIF Sp. z o.o. przy współpracy ze Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych oferuje rozwiązanie, w którym możesz bezpłatnie zastrzec swój numer PESEL.

Dzięki zastrzeżeniu swojego numeru PESEL świadomie zarządzasz bezpieczeństwem swoich danych:

  • informujesz, że nie planujesz zaciągania pożyczki wszystkich współpracujących z CRIF instytucji pożyczkowych 
  • zapobiegasz oszustwom i wyłudzeniom, poprzez utrudnienie osobom niepowołanym zaciągnięcie zobowiązań finansowych w sytuacji utraty dokumentu tożsamości.

Zastrzeż PESEL

Rozwiązanie Bezpieczny PESEL pozwala skorzystać z dwóch usług:

1.Usługi zastrzeżenia – polegającej na zastrzeżeniu numeru PESEL jako informacji dla kredytodawcy, że w okresie obowiązywania zastrzeżenia nie będziesz składać wniosków o zawarcie umów kredytowych.

Potencjalny wniosek o zawarcie umowy kredytowej, zawierający zastrzeżony PESEL, jest sygnałem dla instytucji pożyczkowych o ewentualnym nadużyciu i wykorzystaniu danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione (kradzież tożsamości).

2.Usługi zgłoszenia utraty – polegającej na zastrzeżenia numeru PESEL jako informacji dla kredytodawcy, o utracie dokumentu tożsamości i ryzyku wykorzystania danych konsumenta w procesie wnioskowania o kredyt.

Nie czekaj – już teraz zastrzeż swój PESEL na www.bezpiecznypesel.pl w 3 prostych krokach:

Zastrzeż PESEL