crif_300px.png
logo-KBIG.png (2)

KBIG to nowoczesne biuro informacji gospodarczej oferujące szeroką gamę narzędzi, które umożliwiają  kompleksową  ocenę wiarygodności płatniczej kontrahentów, poprzez dostęp do pozytywnych i negatywnych informacji  o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych. Uzyskana informacja pozwala Partnerom  podejmować decyzje w poczuciu większej pewności i wzajemnego zaufania. Współdzielenie informacji promuje rzetelność w życiu gospodarczym oraz pozwala ograniczać koszty i ryzyko.


Przedmiotem działalności KBIG jest realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, do których należą przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji gospodarczych.
Cechą KBIG, która wyróżnia Biuro na rynku, jest jego międzynarodowy zasięg budowany przy współpracy w ramach grupy CRIF. Pozwala to na łatwy dostęp do danych gospodarczych spoza Polski oraz daje możliwość wsparcia procesów windykacyjnych poza granicami, dzięki dostępowi podmiotów zagranicznych do ujawnionych przez Partnerów KBIG informacji o dłużnikach.