crif_300px.png

Produkty i rozwiązania

mongolfiere.jpg

CRIF, the end-to-end knowledge company


Informacje, rozwiązania, outsourcing procesów oraz usługi przetwarzania.

Produkty

CRIF oferuje produkty z zakresu zarządzania kredytami, ryzykiem oraz wsparcia procesów decyzyjnych. Dzięki najnowszym technologiom, know-how oraz międzynarodowemu zespołowi specjalistów umożliwia swoim klientom skuteczne zarządzanie finansami.

Rozwiązania

CRIF oferuje swoim klientom szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo na rynku usług finansowych oraz pomagających zapobiegać nieetycznym lub niezgodnym z prawem zachowaniom.

Konsulting

Dla kompleksowego zaspokojenia potrzeb klientów oraz by sprostać ich specjalnym wymaganiom, CRIF oferuje wsparcie swoich ekspertów. Ich wiedza i doświadczenie pozwoli znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Produkty globalne

Wiarygodne informacje są podstawą procesu podejmowania decyzji oraz jednym z warunków osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dzięki międzynarodowym bazom danych CRIF wspiera swoich klientów w codziennej pracy.


Produkty

Credit Check Consumer

Sprawdź swoich klientów za pomocą Credit Check Consumer, nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje. Weryfikacja potencjalnego kontrahenta w oparciu o podstawowe dane ma na celu potwierdzenie jego tożsamości i określenie prawdopodobieństwa, czy wywiąże się z zaciąganych zobowiązań finansowych.

Czytaj więcej

Credit Check Business

Czy potencjalny kontrahent istnieje, czy figuruje w rejestrach przedsiębiorców? Czy ma już historię, czy niedawno rozpoczął działalność? Sprawdź obecnych i przyszłych partnerów biznesowych za pomocą nowoczesnego narzędzia wspierającego decyzje.

Czytaj więcej

Credit Check

Credit Check - to najbardziej kompletne i aktualne źródło informacji o pożyczkobiorcach oraz doskonałe narzędzie do weryfikacji zdolności kredytowej i ochrony antyfraudowej. CRIF, wraz z KBiG i przy współpracy z czołowymi przedstawicielami branży pożyczkowej, stworzył skuteczne narzędzie służące do branżowej wymiany danych dla firm z sektora pozabankowego kredytu konsumenckiego.  

Czytaj więcej

Credit Check - System Oceny Agenta

System Oceny Agenta to rozwiązanie służące minimalizacji nielegalnych i nieetycznych zachowań osób pracujących w sektorze finansowym. Dzięki wykorzystaniu CRIF Solution Platform i dedykowanego narzędzia do weryfikacji osób prowadzących dystrybucję produktów finansowych, leasingowych oraz ubezpieczeniowych pozwala sprawdzić agenta w procesie weryfikacji obecnych i przyszłych współpracowników

Czytaj więcej

SkyMinder – platforma do weryfikacji zagranicznych kontrahentów

SkyMinder to nowoczesne rozwiązanie w zakresie informacji gospodarczej dostępne on-line, które umożliwia szybki dostęp do informacji biznesowych i finansowych o wybranym podmiocie z ponad 230 krajów na całym świecie.

Czytaj więcej

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej

KBIG to nowoczesne biuro informacji gospodarczej oferujące szeroką gamę narzędzi, które umożliwiają  kompleksową  ocenę wiarygodności płatniczej kontrahentów. Cechą KBIG, która wyróżnia Biuro na rynku, jest jego międzynarodowy zasięg budowany przy współpracy w ramach grupy CRIF.

Czytaj więcej

Credit Check - System Wymiany Informacji

Podstawowym założeniem Systemu Wymiany Informacji jest pozyskanie przez instytucje finansowe oraz firmy sektora zarządzania wierzytelnościami informacji o bieżących zobowiązaniach oraz aktualnych danych adresowych dłużnika.

Czytaj więcej

Credit Check - Platforma Weryfikacji Klienta

Podstawowym założeniem platformy PWK jest wzmocnienie procesu oceny zdolności kredytowej lub wiarygodności płatniczej podmiotów oraz analiz zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom.

Czytaj więcej

CREDITY

CREDITY to internetowe narzędzie do bieżącego zarządzania portfelem swoich klientów, decyzjami finansowymi i kredytami w skali międzynarodowej

Czytaj więcej

Synesgy

Synesgy to cyfrowa platforma opracowana przez CRIF, która pozwala na ocenę poziomu ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej łańcucha dostaw.

Czytaj więcej

Nie znaleziono produktu

loader

Rozwiązania

Standaryzacja i normalizacja danych

CRIF umożliwia standaryzację danych teleadresowych osób oraz podmiotów gospodarczych i wskazanie powiązań osób fizycznych z działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej

Skip Tracing

Skip Tracing to poszukiwanie wszelkimi dozwolonymi sposobami dłużników, którzy zaciągnęli zobowiązanie, a po upływie czasu zapłaty zmienili miejsce zamieszkania i zerwali kontakt z wierzycielem.

Czytaj więcej

Kup Dług - giełda wierzytelności

Kup Dług - gełda wierzytelności to jedna z najprostszych i najtańszych metod dotarcia do dłużnika oraz szerokiego spektrum potencjalnych nabywców.

Czytaj więcej

Bezpieczny PESEL

Zmniejsz ryzyko wykorzystania Twoich danych w procesie wnioskowania o  pożyczkę lub kredyt. Zabezpiecz swój PESEL przed nieuczciwym wykorzystaniem. Skorzystaj z BEZPŁATNEGO rozwiązania dla konsumentów, którzy nie są zainteresowani usługami w instytucjach pożyczkowych. Chroń swoje dane w serwisie www.bezpiecznypesel.pl 

Czytaj więcej

Synesgy

Synesgy to cyfrowa platforma opracowana przez CRIF, która pozwala na ocenę poziomu ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej łańcucha dostaw.

Czytaj więcej

Nie znaleziono produktu

loader

Konsulting

Rozwiązania branżowe

CRIF specjalizuje się w dostarczaniu i obsłudze rozwiązań z zakresu wymiany i interpretacji informacji oraz optymalizacji procesów decyzyjnych dla całych sektorów gospodarki.

Czytaj więcej

Rozwiązania antyfraudowe

W oparciu o szybkie wyszukiwanie adresów oraz ich konsolidację w wielu zbiorach danych, CRIF oferuje unikalne rozwiązanie w zakresie Anti-Money Laundering (AML).

Czytaj więcej

Statystyczne oceny scoringowe

CRIF oferuje analizę danych historycznych, co pozwala zbudować statystyczne modele zachowań wnioskodawców.

Czytaj więcej

Nie znaleziono produktu

loader

Produkty globalne

CRIF Credit Management Platform

CRIF Credit Solutions to globalna linia produktowa CRIF, która powstała z myślą o kompleksowym zarządzaniu ryzykiem i kredytami. Innowacyjne połączenie wsparcia w zakresie zarządzania, analiz prognostycznych i technologii opartej na zintegrowanym podejściu, które pozwala na lepsze rozumienie danych i optymalizację podejmowanych decyzji.

Czytaj więcej

CreditFlow

CreditFlow to innowacyjne narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi opracowane specjalnie dla tej części związanej z  udzielaniem kredytów. Umożliwia kompleksowe i sprawne zarządzanie procesem kredytowym.

Czytaj więcej

StrategyOne

StrategyOne - rozwiązanie CRIF wpierające procesy decyzyjne. To platforma wspierająca proces podejmowania decyzji kredytowej, obecna na każdym etapie kontaktu z klientem - wstępnego przeglądu i oceny wniosku kredytowego, poprzez zarządzanie ryzykiem kredytowym, działaniami marketingowymi i strategiami związanymi z windykacją. 

Czytaj więcej

CreditBility

Odkryj nowe możliwości usprawnienia procesów dzięki kompleksowemu, konfigurowalnemu oprogramowaniu do analizy danych biznesowych dla użytkowników StrategyOne.

Czytaj więcej

CRIF Digital Next

Dzięki licencji AISP, ważnej w 31 krajach, CRIF umożliwia korzystanie z informacji dostępnych na kontach bankowych klientów biznesowych i indywidualnych, dlatego nasi Partnerzy mogą stosować rozwiązania wykorzystujące dane lub usługi udostępniane przez wszystkie banki Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

N.E.O.S.

Rozwiązanie z zakresu Otwartej Bankowości, zgodne z dyrektywą PSD2, które pozwala na usprawnienie oceny zdolności kredytowej w ramach procesu udzielania kredytu i/lub procesu weryfikacji klienta, poprzez wyszukiwanie, agregowanie i kategoryzowanie danych dotyczących płatności. Czytaj więcej

Synesgy

Synesgy to cyfrowa platforma opracowana przez CRIF, która pozwala na ocenę poziomu ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance) w danej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej łańcucha dostaw.

Czytaj więcej

Nie znaleziono produktu

loader