crif_300px.png

CRIF | O nas

Osiągnięcia

FinTech Forward - American Banker/BAI oraz IDC Financial Insights
Zarówno IDC Financial Insights, jak i American Banker/BAI FinTech Forward zaliczyli CRIF do grona 100 najlepszych dostawców rozwiązań, którzy uzyskują ponad jedną trzecią swoich przychodów od instytucji finansowych. To ranking 100 najlepszych firm, oparty na osiągniętych przychodach ze sprzętu, oprogramowania i usług IT, dostarczanych i świadczonych na rzecz instytucji finansowych na poziomie ogólnoświatowym. Jest on potwierdzeniem wiarygodności dostawców na wysoce konkurencyjnym i regulowanym rynku, oraz wyróżnia najbardziej wpływowe podmioty determinujące kształt branży.

ESMA (European Securities and Markets Authority)
CRIF S.p.A. od grudnia 2011r. jest jedną z autoryzowanych przez organy Unii Europejskiej kredytową agencją ratingową (Credit Rating Agency). Pozostaje ona pod nadzorem ESMA, jednego z europejskich organów, które regulują funkcjonowanie i zapewniają  stabilność rynków finansowych. ESMA rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2011r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.

ECAI (External Credit Assessment Institutions)
Ratingi wystawiane przez CRIF Ratings mogą być wykorzystywane do oceny wypełniania wymagań ostrożnościowych przez banki, instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wspólny komitet EBA, ESMA oraz EIOPA
Od 2014 r. CRIF S.p.A. jest oficjalnie uznany przez ECAI (External Credit Assessment Institution). Zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 oraz dyrektywą 2013/36/EU.

Gartner
Gartner uznał CRIF jako silnego, globalnego dostawcę modeli scoringowych dla biur kredytowych i instytucji pożyczkowych z sektora detalicznego i biznesowego. Dzięki kompleksowemu podejściu CRIF jest jednym z niewielu podmiotów na świecie, który jest w stanie obsłużyć cały proces kredytowy. Niezależna platforma danych umożliwia oferowanie usług SaaS (software as a service).

CEB
CRIF, jako jedyny spośród 17 ocenianych przedsiębiorstw, został uznany przez CEB Tower Group jako najlepsze we wszystkich kategoriach, dzięki największej palecie funkcjonalności i rozwiązań oferowanych na rynku.

Forrester
Forrester ocenił CRIF jako:

  • Eksperta w zakresie usług finansowych
  • Dostawcę Vertical Smart Process Applications
  • Wiodącego dostawcę pakietów rozwiązań do zarządzania procesami i wspomagania decyzji
  • Innowacyjną firmę w zakresie rozwiązań biznesowych oraz automatyzacji procesów finansowych.

Finovate
CRIF został uznany za najbardziej innowacyjnego dostawcę technologii usług finansowych.

Loan Magazine Award
Kapituła Konkursowa złożona z ekspertów i uczestników rynku pożyczek pozabankowych  przyznała CRIF Services Sp. z o.o. nagrodę w kategorii „Innowacja roku – rozwiązanie FinTech 2016” za platformę Credit Check. Platforma stanowi niezbędne źródło wymiany informacji o historii kredytowej pożyczkobiorcy oraz umożliwia bieżącą analizę antyfraudową wszystkich wniosków kredytowych.​ W kolejnych latach Crif Poland był ponownie nagradzany. W 2019 r.  otrzymał dwie nagrody:

  • CRIF solution platform jako rozwiązanie technologiczne 
  • CRIF jako biznesowy partner roku.