crif_300px.png

CRIF | O nas

CRIF Osiągnięcia

Finansowa Marka Roku 2023 - Gazeta Finansowa

CRIF dba o zrównoważony rozwój i prowadzi swój biznes odpowiedzialnie. W obszarach# ESG jest kompatybilny w zakresie działań na rzecz środowiska, odpowiedzielności społecznej i ładu korporacyjnego.
Widoczne efekty realizacji strategii ESG w działaniach firmy można zauważyć w dwóch działaniach. Po pierwsze, wykorzystując wszystkie swoje kompetencje, CRIF proponuje globalną platformę ESG dla firm, które chcą ocenić i certyfikować swój poziom zrównoważonego rozwoju lub zbierać informacje i zarządzać swoim łańcuchem dostawców. Po drugie CRIF Polska wykonał własną certyfikację ESG w marcu 2023 r. i otrzymał wynik B (dobry). Dzięki pierwszemu raportowi danych niefinansowych firma zna swój status zrównoważonego rozwoju oraz planuje konkretne działania w roku 2023, by ten wynik poprawić.

Lider ESG 2022 – Gazeta Finansowa

Wyróżnienie za aktywne wspieranie idei #ESG oraz narzędzie do raportowania i moniotrowania łańcucha wartości Synesgy.

Lendtech Awards 2022

Nagroda dla CRIF za dostosowanie standardów wymiany danych sektora pożyczkowego do potrzeb #BNPL i pokrywanie coraz większego obszaru transakcji kredytowych w e-commerce.

Finansowa Marka Roku 2022 - Gazeta Finansowa

Po raz kolejny, w 2022 roku, CRIF zdobył tytuł Finansowej Marki Roku — tym razem w kategorii weryfikacja kredytowa. Jak czytamy w uzasadnieniu: „za dostarczanie zintegrowanych usług i rozwiązań z zakresu informacji biznesowej, handlowej oraz zarządzania ryzykiem. Firma oferuje nowoczesne rozwiązania pozwalające dostarczać klientom profesjonalne usługi skrojone na miarę ich potrzeb". Nagroda ta została przyznana za rozwiązanie N.E.O.S. - silnik kategoryzacji oparty o algorytmy sztucznej inteligencji, który pozwala na opisanie każdej transakcji konsumenta na prawie 200 sposobów.

Kryształ Jakości Partnerskiej 2022 - Loan Magazine

Kryształ Jakości Partnerskiej przyznany został CRIF podczas VII Gali Loan Magazine Awards 2022. Gala i nagrody Loan Magazine mają na celu wyróżnienie najlepszych firm, marek oraz brandów działających w obszarze finansowania pozabankowego, oraz podmiotów dostarczających rozwiązań technologicznych pozwalających firmom reprezentującym rynek na tak szybki rozwój. „[CRIF] to firma, która w sposób rzetelny i transparentny działa z powodzeniem na rynku pożyczek niebankowych, ale również w obrębie całego sektora finansowego w Polsce – dbając o bezpieczeństwo udzielanych zobowiązań finansowych”. – tak wybór CRIF jako laureata Kryształu Jakości Partnerskiej uzasadniał Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Loan Magazine oraz pomysłodawca Gali.

Gazele Biznesu 2021 - Puls Biznesu

Nagroda Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

W roku 2021 tytuł Gazeli Biznesu został przyznany CRIF, a otrzymanie tej nagrody dla Pulsu Biznesu skomentował Piotr Badura, Wiceprezesa CRIF słowami: „priorytetem dla aktywności biznesowej CRIF jest budowa partnerskich relacji w środowisku firm finansowych i nie tylko w zakresie tworzenia i rozwoju międzybranżowych platform umożliwiających wymianę informacji. Zapewniają one unikalne wsparcie procesów identyfikacji, oceny ryzyka kredytowego i detekcji fraud zarówno w obszarze konsumenckim, jak i przedsiębiorstw”.

Finovate

CRIF został uznany za najbardziej innowacyjnego dostawcę technologii usług finansowych.

„mocny Partner” w obszarze cyfrowych rozwiązań platform decyzyjnych według Forrester

CRIF został oceniony przez międzynarodową firmę badawczo-doradczą Forrester jako „mocny Partner” w obszarze cyfrowych rozwiązań platform decyzyjnych, IV kwartał 2020 r. CRIF został doceniony jako:

  • ekspert w zakresie usług finansowych,
  • wiodący dostawca pakietów rozwiązań do zarządzania procesami i wspomagania decyzji
  • innowacyjna firma w zakresie rozwiązań biznesowych oraz automatyzacji procesów finansowych.

CEB TowerGroup uznaje CRIF Credit Framework za „najlepsze w swojej klasie” rozwiązanie

CRIF, jako jedyny spośród 17 ocenianych przedsiębiorstw, został uznany przez CEB Tower Group jako najlepszy we wszystkich kategoriach, dzięki największej palecie funkcjonalności i rozwiązań oferowanych na rynku.

Gartner ocenia CRIF jako kompleksowego dostawcę pożyczek detalicznych i komercyjnych w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej i Europie

Gartner uznał CRIF za silnego, globalnego dostawcę modeli scoringowych dla biur kredytowych i instytucji pożyczkowych z sektora detalicznego i biznesowego. Dzięki kompleksowemu podejściu CRIF jest jednym z niewielu podmiotów na świecie, który jest w stanie obsłużyć cały proces kredytowy. Niezależna platforma danych umożliwia oferowanie usług SaaS (software as a service).

Wspólny komitet EBA, ESMA oraz EIOPA

Od 2014 r. CRIF S.p.A. jest oficjalnie uznany przez ECAI (External Credit Assessment Institution). Zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 oraz dyrektywą 2013/36/EU.

ECAI (External Credit Assessment Institutions)

Ratingi wystawiane przez CRIF Ratings mogą być wykorzystywane do oceny wypełniania wymagań ostrożnościowych przez banki, instytucje finansowe i towarzystwa ubezpieczeniowe.

ESMA (European Securities and Markets Authority)

CRIF S.p.A. od grudnia 2011 r. jest jedną z autoryzowanych przez organy Unii Europejskiej kredytową agencją ratingową (Credit Rating Agency). Pozostaje ona pod nadzorem ESMA, jednego z europejskich organów, które regulują funkcjonowanie i zapewniają  stabilność rynków finansowych. ESMA rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2011 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego.

FinTech Forward - American Banker/BAI oraz IDC Financial Insights

Zarówno IDC Financial Insights, jak i American Banker/BAI FinTech Forward zaliczyli CRIF do grona 100 najlepszych dostawców rozwiązań, którzy uzyskują ponad jedną trzecią swoich przychodów od instytucji finansowych. To ranking 100 najlepszych firm, oparty na osiągniętych przychodach ze sprzętu, oprogramowania i usług IT, dostarczanych i świadczonych na rzecz instytucji finansowych na poziomie ogólnoświatowym. Jest on potwierdzeniem wiarygodności dostawców na wysoce konkurencyjnym i regulowanym rynku oraz wyróżnia najbardziej wpływowe podmioty determinujące kształt branży.