crif_300px.png

CRIF | O nas

Nasze zaangażowanie

CRIF bierze udział w akcjach charytatywnych i informacyjnych prowadzonych przez organizacje non-profit na świecie.

CRIF wspiera projekty humanitarne AMREF
AMREF to wiodąca organizacja pożytku publicznego w Afryce mająca na celu ochronę i promocję zdrowia, w ramach której zarówno mężczyźni jak i kobiety afrykańskie pracują wspólnie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Projekty AMREF obejmują sześć konkretnych dziedzin: Kobiety, Dzieci, HIV / Gruźlica i Malaria, Woda, Zdrowie lokalnych społeczności, Badania i Innowacje.

CRIF i Fondazione ANT Italia
Założona w 1978 roku organizacja pożytku publicznego Fondazione ANT Italia (Włoskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem) jest największą tego typu organizacją we Włoszech zapewniającą bezpłatną opiekę domową pacjentom z nowotworami. Od 2004 r. jest ona również aktywna w dziedzinie profilaktyki raka.
CRIF wspiera Fundację poprzez wewnętrzne i zewnętrzne inicjatywy mające na celu zbieranie funduszy i zwiększenie świadomości swoich pracowników i innych osób, z którymi mają kontakt.

CRIF wspiera inicjatywy LILT dotyczące profilaktyki raka
Założony w 1948 roku w oparciu o wieloletnią działalność charytatywną i edukację zdrowotną, mediolański oddział włoskiej Ligi Walki z Rakiem (LILT) z pomocą ponad 700 wolontariuszy działa w Mediolanie i okolicznych rejonach na rzecz walki z rakiem, oferując mieszkańcom szereg usług w zakresie profilaktyki raka, wczesnego rozpoznawania i wsparcia.

CRIF wspiera program zbierania paczek żywnościowych organizowany przez Stop Hunger Now
Stop Hunger Now to organizacja pozarządowa założona w USA w 1998 r. przez Raya Buchanana. Obecnie prowadzi ona swoją działalność także we Włoszech, RPA i Malezji. Jej głównym celem jest walka z analfabetyzmem poprzez dostarczanie artykułów spożywczych do szkół znajdujących się w najbiedniejszych rejonach świata. Właśnie dlatego w 2005 r. Stop Hunger Now uruchomiła program zbierania paczek żywnościowych. Podczas organizowanych ad hoc wydarzeń gromadzone są np. ryż, soja, suszone warzywa, a także produkty zawierające niezbędne witaminy i minerały, które następnie wysyłane są do odbiorców lokalnych.

CRIF wspiera stowarzyszenie BolognAltruista
BolognAltruista to organizacja pozarządowa oparta na idei wolontariatu, która organizuje dostępne dla wszystkich projekty odpowiadające na potrzeby mieszkańców miasta. Jej głównym zadaniem jest wzajemne kontaktowanie ze sobą społeczników i osób, które chcą zrobić coś dobrego, co ułatwia pracę na rzecz miasta i społeczności. BolognAltruista szybko i łatwo łączy ze sobą popyt na wolontariuszy z ich podażą: wystarczy jedno kliknięcie na stronie internetowej, aby zobaczyć, co jest do zrobienia w Bolonii i okolicach. W ten sposób można nawet w ostatniej chwili zdecydować, komu udzielić pomocy, jaką aktywność podjąć lub w jaki sposób poświęcić trochę wolnego czasu innym, np. rodzinie przechodzącej kryzys, osobie samotnej lub zaangażować się w projekt na rzecz społeczności lokalnej.

CRIF wspiera Stowarzyszenie Civitas Claterna
W 2011 r. CRIF podpisał umowę ze stowarzyszeniem kulturalnym „CIVITAS CLATERNA” dotyczącą wsparcia badań archeologicznych prowadzonych na terenie zaginionego miasta Claterna w pobliżu Ozzano dell'Emilia w prowincji Bolonia. To starożytne miasto, opuszczone po upadku Cesarstwa Rzymskiego, nigdy nie zostało ponownie zamieszkane, a miejsce jego stopniowo rozbieranych ruin zniknęło pod polami uprawnymi. Do dziś kryją one pozostałości miasta, umożliwiając archeologom systematyczne poznawanie rzeczywistości starożytnego municipium rzymskiego, poprzez badanie sposobu, w jaki zostało pierwotnie zbudowane, a następnie przekształcone.

CRIF i środowisko naturalne
CRIF jest bardzo świadomy znaczenia ochrony środowiska i wprowadził szereg inicjatyw w celu redukcji zbędnej konsumpcji energii. Każdego roku we Włoszech, CRIF bierze udział w narodowym dniu oszczędzania energii „M’illumino de meno”, a latem, wewnętrzne oświetlenie biur jest zmniejszone.
Ponadto, CRIF stale przeprowadza wewnętrzne kampanie zachęcające pracowników do odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska. W szczególności, firma wprowadziła system recyclingu papieru, używane są ekologiczne produkty biurowe i promocyjne, takie jak długopisy z organicznymi wkładami i plastikowe torby zrobione z materiałów z recyclingu.