CRIF | O nas

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych

CRIF jest pełnoprawnym członkiem ACCIS – Association of Consumer Credit Information Suppliers (Stowarzyszenie Dostawców Informacji o Kredycie Konsumenckim). Utworzone w Dublinie w 1990 roku, ACCIS zrzesza obecnie 37 wywiadowni w 27 krajach europejskich i 3 członków stowarzyszonych z innych kontynentów. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.accis.org

CRIF jest członkiem Business Information Industry Association (BIIA) (Stowarzyszenie Branży Informacji Biznesowych). Stworzone w Hongkongu w 2005 roku. Obecnie BIIA zrzesza ponad 30 członków i jest powiązane z wieloma stowarzyszeniami branżowymi, dzięki czemu oferuje dużą platformę nawiązywania kontaktów. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.biia.com

CRIF jest członkiem EACRA – European Association of Credit Rating Agencies (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Ratingowych). Zarejestrowane w Paryżu stowarzyszenie zostało utworzone w listopadzie 2009 r. Obecnie członkowie stowarzyszenia pochodzą z 8 krajów europejskich i stosują bardzo różne modele biznesowe przy tworzeniu ratingów. Wszyscy członkowie są głęboko zakorzenieni na swoich rynkach i cieszą się dużym udziałem w nich, jak również dobrą reputacją wśród lokalnych inwestorów. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eacra.fr

CRIF jest członkiem stowarzyszonym Eurofinas - European Federation of Finance House Associations (Europejska Federacja Stowarzyszeń Domów Finansowych)  i reprezentantem/głosem dostawców kredytów konsumenckich w Unii Europejskiej. Jako federacja Eurofinas łączy stowarzyszenia z całej Europy reprezentujące domy finansowe, banki specjalistyczne, spółki finansowe powiązane z producentami samochodów, wyposażenia, itp., i banki uniwersalne. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.eurofinas.org

CRIF jest członkiem stowarzyszonym - Consumer Credit Reporting World Committee (CCRWC) (Światowy Komitet ds. Konsumenckich Raportów Kredytowych). CCRWC został utworzony w trakcie pierwszej światowej konferencji w sprawie raportów dla kredytów konsumenckich (1st Consumer Credit Reporting World Conference), która odbyła się w Rzymie w 1998 roku. Komitet obejmuje biura informacji kredytowej z Ameryki, Azji, Europy, Oceanii i Afryki, a do jej członków należą organizacje o charakterze stowarzyszeń - zarówno prywatne, jak i organizacje będące własnością państwa/organizacje instytucjonalne, które zarządzają biurami informacji kredytowej. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.creditreportingnetwork.com

CRIF jest członkiem ECBC (European Covered Bond Council), europejskiej platformy skupiającej podmioty gospodarcze rynku obligacji zabezpieczonych. Założona w 2004 roku przez EMP (European Mortgage Federation), ECBC skupia ponad 100 członków z ponad 25 aktywnych rynków obligacji zabezpieczonych. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: www.hypo.org

CRIF jest założycielem ASSOVIB, Stowarzyszenia Włoskich Firm Wyceny Nieruchomości, które reprezentuje główne włoskie firmy świadczące usługi wyceny nieruchomości dla banków, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych jako zabezpieczenie hipoteczne. Z kolei ASSOVIB jest członkiem zarządu TEGoVA (Europejska Grupa Rzeczoznawców Majątkowych), organizacji non-profit zrzeszającej 60 stowarzyszeń z 30 krajów. TEGoVA reprezentuje ponad 70 000 rzeczoznawców w Europie oraz jest odpowiedzialna za Europejskie Standardy Wyceny, cytowane przez Europejski Bank Centralny, jako normy odniesienia dla Przeglądu Jakości Aktywów (AQW - Asset Quality Review). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: www.tegova.org - www.assovib.com 

CRIF jest członkiem Międzynarodowej Federacji Rynku Nieruchomości (FIABCI), federacji światowych stowarzyszeń rynku nieruchomości oraz miejsca spotkań dla przedsiębiorców i profesjonalistów z globalnego rynku nieruchomości. FIABCI została założona w Paryżu w 1948 roku, a aktualnie jest obecna w 65 krajach. Federacja zrzesza ponad 3.000 osób fizycznych, 65 instytucji akademickich i ponad 100 narodowych stowarzyszeń rynku nieruchomości. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do: www.fiabci.it

CRIF jest stowarzyszonym członkiem FCIB, pierwszego stowarzyszenia kadry kierowniczej ds. finansów, kredytów i działalności międzynarodowej o światowej renomie, zapewniającego istotne informacje na temat kredytów eksportowych i ich ściągania, praktyczne porady i informacje, dla firm każdej wielkości - od międzynarodowych korporacji z list Fortune 500 do średnich i małych firm prywatnych. Posiadając jako członków ponad 1.100 światowych specjalistów ds. kredytów i finansowania handlu w 55 krajach na całym świecie, FCIB oferuje wyjątkowe możliwości nawiązywania kontaktów i możliwości edukacyjne, wspomagające rozwój kariery zawodowej i poprawiające konkurencyjność firmy oraz wynik końcowy. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie http://fcibglobal.com/

CRIF jest członkiem CETIF, ośrodka badawczego założonego w 1990 r. funkcjonującego w ramach Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie, który przeprowadza analizy i badania na temat dynamiki zmian strategicznych i organizacyjnych w sektorze finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.cetif.it

CRIF jest pełnoprawnym członkiem Big Data Value Association AISBL - organizacji non-profit finansowanej w pełni ze środków własnych, działającej na mocy prawa belgijskiego. Należy do niej 24 członków-założycieli dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów przemysłu i badań. BDVA przedstawi Komisji Europejskiej inspirowany przez sektor przemysłowy egzemplarz umowy dotyczącej realizacji umownego partnerstwa publiczno-prywatnego Big Data Value. Głównym zadaniem Big Data Value Association będzie opracowanie strategicznego programu badań Big Data Value i zapewnienie jego regularnych aktualizacji, określenie i monitorowanie wskaźników umownego partnerstwa publiczno-prywatnego oraz włączenie Komisji Europejskiej do rady umownego partnerstwa publiczno-prywatnego. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.bdva.eu

CRIBIS Teleservice, spółka z grupy CRIF specjalizująca się outsourcingu zarządzania windykacja, jest członkiem UNIREC, stowarzyszenia które zrzesza firmy z branży zabezpieczeń kredytowych we Włoszech, które jest jednocześnie członkiem FENCA, Federacji Stowarzyszeń Windykacyjnych. UNIREC skupia około 200 firm, reprezentujących około 85% włoskiego rynku długów. W 2014 roku zostało założone UNIREC-CONSUMER FORUM, razem z włoskimi organizacjami konsumenckimi Adiconsum, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, Movimento consumatori, oraz Movimento difesa del cittadino. Więcej informacji znajduje się na stronie www.unirec.it

CRIF jest członkiem FEBIS (Federacja Biur Informacji Gospodarczych), która zrzesza ponad 80 firm z całego świata z branży informacji gospodarczych i branży windykacyjnej działających na rynkach krajowych i międzynarodowych. FEBIS bierze udział w monitorowaniu zmian w prawie dotyczącym ochrony danych oraz upadłości oraz nadzoruje prawidłowe korzystanie z publicznych źródeł danych. Więcej informacji znajduje się na stronie www.febis.org

CRIF jest członkiem ANCIC (Włoskie Stowarzyszenie Informacji Gospodarczych i Zarzadzania Kredytami). Członkowie ANCIC działają w obszarach windykacji, analizy i oceny danych ekonomicznych i finansowych na rynku włoskim. Celem stowarzyszenia jest oferowanie klientom dokładnej oceny wypłacalności i płynności finansowej frim, z którymi ma powiązania biznesowe. Stowarzyszenie zostało założone w 1971 roku, ma 30 firm-członków, którzy reprezentują 90% rynku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ancic.org

CRIF Real Estate Advisory Srl, spółka należąca do grupy CRIF otrzymała tytuł RICS Regulated Company (Royal Institution of Chartered Surveyors) ,  co jest potwierdzeniem przestrzegania zasad RICS na poziomie globalnym: transparentność, wysoki poziom etyczny i profesjonalizm. RICS to międzynarodową organizacja zawodowa, która propaguje i wspiera budowanie najwyższych kwalifikacji i standardów zawodowych w sektorze gruntów, nieruchomości, budownictwa i infrastruktury – zarówno w wymiarze zagospodarowywania, jak i zarządzania. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.rics.org