crif_300px.png

CRIF | O nas

Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa

ISO 9001: 2008 certyfikowany System Zarządzania Jakością

CRIF SpA, CRIF Services SpA, CRIBIS Credit Management SrL, CRIBIS D&B Srl i CRIF REAL ESTATE ADVISORY Srl otrzymały certyfikat jakości UNI EN ISO 9001:2008 od międzynarodowej organizacji certyfikującej DNV (Det Norske Veritas).
Certyfikowany system zarządzania jakością jest krytyczny dla zarządzania procesami w firmie, zwiększania efektywności i skuteczności w rozwoju nowych produktów i dostarczaniu usług, a docelowo dąży do osiągnięcia maksymalnego zadowolenia klientów.

Bezpieczeństwo informacji – certyfikacja ISO 27001:2013
CRIF SpA otrzymał certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001:2013 przyznawany przez DNV.
Certyfikacja Systemu Bezpieczeństwa w Zarządzaniu Informacją ma na celu zabezpieczenie danych przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami i zapewnienie integralności danych, prywatności i dostępności. Gwarantuje to klientom CRIF, czy to będą instytucje kredytowe, firmy czy osoby prywatne, że CRIF zastosował adekwatne procedury i rozwiązania wewnętrzne, aby chronić informacje o nich i zminimalizować potencjalne ryzyko związane z przechowywaniem tych danych.
Rozwój oprogramowania i wsparcie – certyfikacja CMMI Maturity Level 3

CRIF SpA; IT Solutions otrzymał certyfikat "Level 3 of the CMMI Institute’s Capability Maturity Model Integration for Software Application Development" przyznawany przez QAI India Limited, który certyfikuje optymalizację procesów związanych z rozwojem oprogramowania. To dodatkowe potwierdzenie najwyższej jakości zarządzania CRIF i wspomaga osiąganie przez niego najlepszych rezultatów, dla dobra jego klientów.

Payment Card Industry - Data Security Standard

CRIF uzyskał certyfikat zgodności z PCI-DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard) w zakresie zarządzania kartami kredytowymi – jest to podstawowy warunek współpracy z największymi międzynarodowymi emitentami kart – Visa, Mastercard oraz American Express. Zgodność ze standardem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność rozwiązań CRIF w zakresie zarządzania usługami płatniczymi w odniesieniu do płatności dokonywanych kartą kredytową.

Ciągłość Biznesu: zarządzanie własną pracą i zabezpieczenie pracy swoich klientów

W celu ochrony swoich klientów i zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług, zarówno pod względem jakości i ilości, grupa CRIF  przyjęła System Utrzymania Ciągłości Biznesu, który zapewnia ciągłość działalności firm grupy, nawet w przypadku krytycznych wydarzeń (włączając w to wydarzenia technologiczne, strukturalne oraz organizacyjne).
System Utrzymania Ciągłości Biznesu został opracowany w oparciu o standard BS25999 oraz zalecenia Banca d’Italia, tak żeby otrzymane rozwiązanie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Certyfikat OHSAS 18001

CRIF Spa, CRIF Services Spa, CRIBIS Teleservice Srl, CRIBIS D&B Srl są zatwierdzone przez certyfikat OHSAS 18001, który wyznacza międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy.
Certyfikat OHSAS 18001, przyznany stosunkowo niewielu firmom we Włoszech, weryfikuje dobrowolne stosowanie systemu, który gwarantuje należytą staranność w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa pracowników firmy, jak i zgodność z obowiązującymi przepisami, dowodzi zaangażowania firmy w stosunku do swoich pracowników, pracujących na wspólny sukces Grupy CRIF.