crif_300px.png

CRIF | O nas

Certyfikaty jakości i bezpieczeństwa

ISO 9001: 2008 certyfikowany System Zarządzania Jakością

CRIF SpA, CRIF Services SpA, CRIBIS Credit Management SrL, CRIBIS D&B Srl i CRIF REAL ESTATE ADVISORY Srl otrzymały certyfikat jakości UNI EN ISO 9001:2008 od międzynarodowej organizacji certyfikującej DNV (Det Norske Veritas).
Certyfikowany system zarządzania jakością jest krytyczny dla zarządzania procesami w firmie, zwiększania efektywności i skuteczności w rozwoju nowych produktów i dostarczaniu usług, a docelowo dąży do osiągnięcia maksymalnego zadowolenia klientów.

Bezpieczeństwo informacji – certyfikacja ISO 27001:2013
CRIF SpA otrzymał certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001:2013 przyznawany przez DNV.
Certyfikacja Systemu Bezpieczeństwa w Zarządzaniu Informacją ma na celu zabezpieczenie danych przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami i zapewnienie integralności danych, prywatności i dostępności. Gwarantuje to klientom CRIF, czy to będą instytucje kredytowe, firmy czy osoby prywatne, że CRIF zastosował adekwatne procedury i rozwiązania wewnętrzne, aby chronić informacje o nich i zminimalizować potencjalne ryzyko związane z przechowywaniem tych danych.
Ciągłość Biznesu: zarządzanie własną pracą i zabezpieczenie pracy swoich klientów

W celu ochrony swoich klientów i zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług, zarówno pod względem jakości i ilości, grupa CRIF  przyjęła System Utrzymania Ciągłości Biznesu, który zapewnia ciągłość działalności firm grupy, nawet w przypadku krytycznych wydarzeń (włączając w to wydarzenia technologiczne, strukturalne oraz organizacyjne).
System Utrzymania Ciągłości Biznesu został opracowany w oparciu o standard BS25999 oraz zalecenia Banca d’Italia, tak żeby otrzymane rozwiązanie było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Certyfikat ISO 45001

CRIF Spa, CRIF Services Spa, CRIBIS Credit Management srl i CRIBIS D&B Srl otrzymały certyfikat ISO 45001 międzynarodowej jednostki certyfikującej DNV. Certyfikat ISO 45001 weryfikuje dobrowolne stosowanie systemu gwarantującego należytą staranność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firmy oraz zgodności z obowiązującymi przepisami, a także świadczy o zaangażowaniu firmy wobec pracowników, jako zespołu pracującego na sukces Grupy CRIF.