BFM Strand webinar

How can banks build more meaningful relations with SMEs?

Celem połączonych wysiłków CRIF i Strands jest wsparcie banków w budowaniu efektywnych relacji z ich klientami z sektora MŚP poprzez oferowanie usług o wartości dodanej opartych o nowoczesne rozwiązania otwartej bankowości.

Dzisiaj stawiamy na BFM – Business Financial Management STRANDS, by usprawnić procesy związane z transakcjami finansowymi MŚP w banku za pomocą nowoczesnej aplikacji.

Zapraszamy na webinar – 16 września 2021 r. godzina 11:00

Wypełnij poniższy formularz zapisu na webinar. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Link do spotkania zostanie wysłany do uczestników 1 dzień przed wydarzeniem.


The aim of the combined efforts of CRIF and Strands is to support banks in building effective relationships with their clients from the SME sector by offering value-added services based on modern open banking solutions.

Today, we focus on BFM - Business Financial Management STRANDS to improve the processes related to SME financial transactions in a bank using a modern application.

Take part in the webinar - September 16, 2021 at 11:00

Please complete the sign-up form below. Fields marked with * are mandatory.

A link to the meeting will be sent to participants 1 day before the event.