Zarządzanie portfelem klientów
Zarządzanie portfelem klientów
Efektywne zarządzanie portfelem kredytowym polega na umiejętnej integracji wymogów regulacyjnych z zarządczymi i operacyjnymi.
Dzięki swoim doświadczeniom i wiedzy zdobytych na rynkach międzynarodowych, oraz umiejętności interpretowania i zaspokajania specyficznych potrzeb rynkowych, CRIF jest wybierany przez wiele instytucji finansowych jako partner przy opracowaniu nowych strategii i restrukturyzacji procesów kredytowych.

Gama rozwiązań informatycznych, systemów wspierających procesy decyzyjne oraz usługi konsultingowe CRIF pozwalają instytucjom finansowym na pełne wykorzystanie ich własnych baz danych i na wprowadzenie aktywnego zarządzania portfelem klientów poprzez dynamiczne definiowanie mechanizmów kontroli ryzyka i budowanie portfela kredytów.
 
StrategyOne

Rozwiązania CRIF w zakresie zarządzania decyzjami, łatwe w obsłudze dla użytkownika biznesowego, mają na celu automatyzację decyzji, analizując je przy pomocy danych i narzędzi.
 
Modele oceny punktowej

Modele oceny punktowej to sprawdzona metoda analizy statystycznej stosowana na rynkach usług finansowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych do oceny ryzyka związanego z klientem oraz do segmentacji rynku potencjalnych lub obecnych klientów na jednolite kategorie.
 
CRIF Credit Management Platform

​Kompleksowa platforma programowa obejmująca pełny łańcuch wartości kredytowej uwzględniający najlepsze praktyki w zakresie efektywnego zarządzania kredytami i ryzykiem.