Windykacja
Windykacja
CRIF zapewnia rozwiązania informatyczne i usługi doradcze obejmujące wszystkie etapy relacji z klientem detalicznym lub korporacyjnym. Planowanie i wdrażanie procesów zarządczych nakierowanych na windykację należności oraz zwiększanie wydajności tych procesów, w coraz większym zakresie decyduje o rentowności banków i innych instytucji świadczących usługi finansowe.

CRIF dostarczają podmiotom sektora finansowego informacje oraz umiejętności w postaci nowoczesnych modeli oceny punktowej, systemów zarządczych typu workflow i systemów wsparcia procesów decyzyjnych. Rozwiązania CRIF podnoszą wydajność zarządzania procesami windykacji, od momentu reakcji na wczesne oznaki niewypłacalności po windykację prawną.
CRIBIS Teleservice to organizacja zatrudniająca 250 pracowników merytorycznych i dysponująca siecią oddziałów w całym kraju.

Po zakończeniu cyklu kredytowego i przekazaniu niespłaconych należności do windykacji, CRIBIS Teleservice zarządza windykacją długu w outsourcingu (weryfikacja stanu środków majątkowych, windykacja telefoniczna, egzekucja długu w miejscu zamieszkania, lokalizacja, itp.), co zapewnia zleceniodawcy szereg wymiernych korzyści, w postaci zwiększonej elastyczności i skrócenia czasu trwania procesu windykacji, niższych kosztów operacyjnych i zmniejszenia obciążenia pracą własnych kadr pracowniczych.
 
Modele oceny punktowej

Modele oceny punktowej to sprawdzona metoda analizy statystycznej stosowana na rynkach usług finansowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych do oceny ryzyka związanego z klientem oraz do segmentacji rynku potencjalnych lub obecnych klientów na jednolite kategorie.
 
CLever

CLever zapewnia kompleksowe i usprawnione zarządzanie procesem ściągania należności, od miękkiej windykacji aż po windykację na drodze sądowej i odzyskiwanie należności.

 

 
CRIF Credit Management Platform

​Kompleksowa platforma programowa obejmująca pełny łańcuch wartości kredytowej uwzględniający najlepsze praktyki w zakresie efektywnego zarządzania kredytami i ryzykiem.