Usługi i kompetencje
Usługi i kompetencje

Automatyzacja decyzji

Przetwarzanie dużych wolumenów transakcji wymaga pełnej automatyzacji konsolidacji danych oraz tworzenia modelu decyzyjnego. Odmienność polityki decyzyjnej każdego z Partnerów powoduje, że kluczowa w tym procesie staje się wysoka konfigurowalność. Oferowane przez CRIF rozwiązania zapewniają indywidualne ścieżki przebiegu procesu decyzyjnego, indywidualną parametryzację decyzji częściowych czy zastosowanie własnych reguł decyzyjnych.

Rozwiązania BigData

W dobie elektronicznej wymiany informacji każdy system IT zbiera ogromne ilości danych. Przeszukiwanie tego niejednorodnego zbioru umożliwia odkrywanie nieznanych dotąd powiązań i wykorzystanie ich w optymalizacji procesów biznesowych. Rozwiązania Big Data to systemy IT umożliwiające zarządzanie dużymi ilościami danych dostarczanych na bieżąco  bez jednorodnej struktury. CRIF tworzy rozwiązania Big Data w oparciu o platformę CRIF Solution Platform, pomagając Partnerom wykorzystać pełny potencjał posiadanych danych. Umożliwia także szybkie reagowanie na zmiany. Integracja danych bazuje na adresach zawartych w zbiorach, za pomocą których tworzona jest spójna informacja o podmiocie i jego otoczeniu. CRIF, dzięki zastosowaniu Big Data, umożliwia tworzenie hurtowni danych, zapewniającej błyskawiczny dostęp do informacji skonsolidowanych z wielu źródeł.

Integracja źródeł zewnętrznych

Produkty CRIF umożliwiają wykorzystanie wielu zewnętrznych źródeł danych przez Partnera. Zakres obsługiwanych źródeł obejmuje możliwość podłączenia wszystkich biur informacji gospodarczej i kredytowej, giełdy wierzytelności, rejestrów przedsiębiorców. Aby optymalizować koszty pozyskania danych, dobór poszczególnych źródeł dokonywany jest automatycznie przy uwzględnieniu kosztów i ryzyka ocenianej transakcji. Partner może w ten sposób kontrolować koszty użycia zewnętrznych źródeł.

Identyfikacja podmiotów

CRIF oferuje autorskie rozwiązanie bardzo szybkiego wyszukiwania adresów w dużych zbiorach danych. Umożliwia ono skrócenie średniego czasu odpowiedzi do ułamków sekundy. Jego skuteczność i niezawodność została potwierdzona na zbiorach obejmujących ponad 200 mln adresów, przy ruchu 300 mln zapytań rocznie. System identyfikacyjny pozwala sprawnie omijać ewentualne nieścisłości w zapytaniu, dopasowując listę adresów najbardziej odpowiadających kryteriom wyszukiwania. Wykorzystanie opcji automatycznej identyfikacji pozwala Partnerom uzyskać potwierdzenie istnienia podmiotu, adresu czy konkretnego budynku wraz z jego charakterystyką.

Wykrywanie prób wyłudzeń

CRIF to bogata gama rozwiązań wspomagających w czasie rzeczywistym wykrywanie niejednoznacznych sytuacji dotyczących wniosków kredytowych, za którymi może stać próba oszustwa. W ofercie znajdują się filtry:

  • ​​reaktywne - umożliwiające wykrywanie ryzykownych wzorców danych we wnioskach na bazie doświadczeń Partnera (np. wniosek dotyczący pewnego konkretnego adresu o podwyższonym ryzyku straty),
  • proaktywne – pozwalające w czasie rzeczywistym na ujawnianie ryzykownych sytuacji wynikających z częstych powtórzeń składanych wniosków.​
Więcej informacji uzyskają Państwo pisząc pod adres: info.pl@crif.com​​​