Raporty i usługi informacyjne CRIF
Raporty i usługi informacyjne CRIF
Credit Check Business

Sprawdzenie wiarygodności kredytowej  potencjalnego klienta ma olbrzymi wpływ na powodzenie prowadzonych z nim transakcji. Dane o aktualnym adresie, statusie, zarządzie oraz zadłużeniu klienta mogą być kluczem do sukcesu finansowego oraz uchronić firmę od możliwych strat.
Usługa jest przeznaczona dla podmiotów gospodarczych, które chcą usprawnić proces zawierania transakcji 
z innymi podmiotami poprzez kompleksową ocenę ryzyka. To automatyczny proces, który w ramach indywidualnie ustalonego zakresu, umożliwia weryfikację podmiotu w oparciu o NIP, dane adresowe, rejestry nieuregulowanych płatności, jak również reguły i dane Partnera. Wynikiem takiej analizy jest rekomendacja 
w postaci automatycznej decyzji.

Order Check

Automatyczna weryfikacja wniosków o kredyt kupiecki lub konsumpcyjny. Skonsolidowane dane z wielu źródeł stanowią podstawę przetwarzania i weryfikacji wniosków kredytowych w różnych sektorach gospodarki. 
W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające wieloźródłową integrację danych oraz ich sprawną interpretację. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest rodzina produktów Order Check, która zapewnia pełną automatyzację procesu podejmowania decyzji dla każdej zawieranej umowy.
Produkty Order Check umożliwiają identyfikację osób i firm oraz relacji między nimi na podstawie adresów. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie każdej istotnej informacji w procesie ewaluacji wniosku kredytowego. Ponadto pozwalają na wykrywanie prób wyłudzeń poprzez rozpoznawanie w czasie rzeczywistym podejrzanych sytuacji w procesowanych wnioskach.
Elastyczność konfiguracyjna narzędzi Order Check gwarantuje oszczędność kosztów i dopasowanie przebiegu procesu weryfikacji wniosków kredytowych do indywidualnych potrzeb Partnerów.

Rozwiązania AML

W oparciu o szybkie wyszukiwanie adresów oraz ich konsolidację w wielu zbiorach danych, CRIF oferuje unikalne rozwiązanie w zakresie AML.
Dane wewnętrzne Partnerów porównywane są w innowacyjny sposób z oficjalnymi listami AML osób oraz podmiotów z całego świata, a przeprowadzone transakcje analizowane są w czasie rzeczywistym pod względem częstotliwości i powtarzalności.

Adress clean & connect

Analiza, konsolidacja i optymalizacja dużych wolumenów danych adresowych. CRIF oferuje standaryzację adresów osób i podmiotów gospodarczych znajdujących się w bazach Partnera. Dzięki zastosowaniu własnych, zaawansowanych technik address matchingu różna pisownia nazw ulic, miejscowości, imion i nazwisk nie stanowi problemu, nawet w konsolidacji dużych zbiorów danych o niejednorodnej strukturze.
Uniwersalne podejście pozwala na integrację baz danych pochodzących z różnych systemów Partnera. Jednolita struktura zbioru wynikowego umożliwia szersze spojrzenie na otoczenie rynkowe oraz dokładną ocenę potencjalnego ryzyka i szans. Ujednolicone dane dają Partnerom szansę na rozwój własnych hurtowni danych, odkrywanie nowych zależności między przechowywanymi informacjami i optymalizację procesów biznesowych.

Rozwiazania branżowe

CRIF specjalizuje się w dostarczaniu i obsłudze rozwiązań z zakresu wymiany i interpretacji informacji oraz optymalizacji procesów decyzyjnych dla całych sektorów gospodarki. W trakcie swojej wieloletniej działalności stworzyła tego rodzaju rozwiązania m. in. dla branży telefonicznej, windykacyjnej, gastronomicznej, 
e-commerce na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
W Polsce CRIF jest operatorem następujących rozwiązań:
  • Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji (FWWI)
  • Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej (PWIP)
Więcej informacji znajduje się pod adresem http://www.credit-check.pl/​​

Więcej informacji na temat rozwiązań CRIF uzyskają Państwo pisząc pod adres: info.pl@crif.com​