Planowanie i rozwój
Planowanie i rozwój
Zdefiniowanie strategii i taktyk, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby biznesowe, wymaga szczegółowej znajomości scenariuszy rynkowych oraz użycia odpowiednich narzędzi wspierających planowanie strategiczne.

Zintegrowane rozwiązania informatyczne CRIF zostały stworzone aby zapewnić firmom wsparcie na każdym etapie procesu planowania strategicznego. Te wszechstronne aplikacje wspomagają procesy zarządzania ryzykiem kredytowym, mają wpływ na rozwój firmy i marketing finansowy oraz wnoszą fundamentalny wkład we wdrażanie skutecznych decyzji strategicznych.

Dostępność informacji, systemów wsparcia procesów decyzyjnych, usług własnych lub w outsourcingu oraz consultingu oznacza możliwość bardziej szczegółowej oceny rynku i jego rozmiaru, w tym wzorców zachowań, pożądanych cech i różnych trendów na poziomie danego regionu geograficznego.
 
StrategyOne

Rozwiązania CRIF w zakresie zarządzania decyzjami, łatwe w obsłudze dla użytkownika biznesowego, mają na celu automatyzację decyzji, analizując je przy pomocy danych i narzędzi.
 
Modele oceny punktowej

Modele oceny punktowej to sprawdzona metoda analizy statystycznej stosowana na rynkach usług finansowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych do oceny ryzyka związanego z klientem oraz do segmentacji rynku potencjalnych lub obecnych klientów na jednolite kategorie.
 
CreditFlow

Kompleksowe, konfigurowalne i sprawne zarządzanie procesem kredytowym dzięki CreditFlow Business Process Management (BPM) firmy CRIF.

 
CreditBility

​Odkryj nowe możliwości usprawnienia procesów dzięki naszemu kompleksowemu, konfigurowalnemu oprogramowaniu do analizy danych biznesowych dla użytkowników StrategyOne.
 
CRIF Credit Management Platform

​Kompleksowa platforma programowa obejmująca pełny łańcuch wartości kredytowej uwzględniający najlepsze praktyki w zakresie efektywnego zarządzania kredytami i ryzykiem.