Akwizycja
Akwizycja

Zwiększenie efektywności i redukcja kosztów są kluczowe dla działalności banków i instytucji finansowych. Można to osiągnąć poprzez lepsze zarządzanie polityką kredytową oraz optymalizację procesów decyzyjnych. Do osiągnięcia tych celów niezbędna jest umiejętność wprowadzania zmian procesowych opartych o pełną informację biznesową i poprawne podejście metodologicznie.

Gama rozwiązań CRIF dotyczących procesów pozyskiwania klientów indywidualnych i biznesowych opiera się na bazie danych informacji – systemie raportowania kredytowego lub biurze kredytowej. Firma CRIF powstała i obecnie prowadzi nie tylko pierwsze włoskie biuro kredytowe zawierające informacje negatywne i pozytywne (EURISC), ale także pozytywne i negatywne, bankowe i niebankowe biura kredytowe  w Czechach i na Słowacji. Ponadto, firma CRIF była zaangażowana w tworzenie biur kredytowych w Rosji, w Maroku, w Beninie, w Wietnamie, w Indonezja, w Filipiny, w Tadżykistan, w Bangladeszu i w Jamajce.

Usługi biura informacji kredytowej i biznesowej są zintegrowane z modelami decyzyjnymi, systemami i oprogramowaniem oferowanym w outsourcingu, co pozwala instytucjom finansowym na sprawne zarządzanie ryzykiem kredytowym oraz osiąganie wyższych zysków z posiadanego portfela klientów w efektywny i szybki sposób.

 
StrategyOne

Rozwiązania CRIF w zakresie zarządzania decyzjami, łatwe w obsłudze dla użytkownika biznesowego, mają na celu automatyzację decyzji, analizując je przy pomocy danych i narzędzi.
 
Modele oceny punktowej

Modele oceny punktowej to sprawdzona metoda analizy statystycznej stosowana na rynkach usług finansowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych do oceny ryzyka związanego z klientem oraz do segmentacji rynku potencjalnych lub obecnych klientów na jednolite kategorie.
 
CreditFlow

Kompleksowe, konfigurowalne i sprawne zarządzanie procesem kredytowym dzięki CreditFlow Business Process Management (BPM) firmy CRIF.

 
CreditBility

​Odkryj nowe możliwości usprawnienia procesów dzięki naszemu kompleksowemu, konfigurowalnemu oprogramowaniu do analizy danych biznesowych dla użytkowników StrategyOne.
 
CRIF Credit Management Platform

​Kompleksowa platforma programowa obejmująca pełny łańcuch wartości kredytowej uwzględniający najlepsze praktyki w zakresie efektywnego zarządzania kredytami i ryzykiem.