CRIF: systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo i rozwiązania zarządcze, specjalistyczne oprogramowanie
CRIF
CRIF: biuro informacji kredytowej, systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo, specjalistyczne oprogramowanie, globalne systemy informacji gospodarczej wychodzące naprzeciw potrzebom firm między innymi sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz przedsiębiorstw sektora użyteczności publicznej. Rozwiązania CRIF wspomagają procesy decyzyjne na każdym etapie relacji z klientem: od planowania strategicznego do ostatecznej akwizycji i zarządzania portfelem klientów. CRIF także umożliwia klientom dostęp do ich informacji kredytowej, i pomaga im w tworzeniu bezpieczniejszych decyzji kredytowych i rynku nieruchomości.
CRIF: systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo i rozwiązania zarządcze, specjalistyczne oprogramowanie
Focus On

CreditFlow

CreditFlow

 

CreditFlow to elastyczny i nowatorski pakiet do zarządzania procesami biznesowymi oparty na Architekturze Web Service i stosowany szczególnie przy optymalizacji procesów pozyskiwania klienta.

Wydarzenia   Wzmianki Prasowe


Poczynając od konferencji Finovate Europe 2014, która odbyła się w lutym w Londynie, oraz szóstego forum Banking Innovation w kwietniu w Wiedniu, CRIF brał udział w dyskusjach panelowych, aby przedstawić, w jaki sposób zwiększyć zadowolenie klienta i podnieść przychód, sprzedając więcej produktów i usług.
 

Indie, 3 czerwiec 2014
CRIF S.p.A. nabywa większościowe udziały w indyjskiej spółce High Mark Credit Information Services
​CRIF nabył udział większościowy w High Mark Credit Information Services, wiodącym biurze informacji kredytowej dostarczającym informacje kredytowe sektorom mikrofinansów, klientów indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytobiorców korporacyjnych w Indiach.
Prezesem nowo utworzonego zarządu jest Larry Howell, a Kalpana Pandey pozostanie Dyrektorem Generalnym i Zarządzającym. Obecne kierownictwo i personel High Mark będą nadal wykonywać zadania związane z prowadzeniem bieżącej działalności.
 
Zurych, 17 lutego 2014 r.
W Szwajcarii CRIF przejmuje firmę OFWI Teledata od spółki Axon Active Holding AG
​Przedsiębiorstwo CRIF Spa, które działa na terenie Szwajcarii pod nazwą CRIF AG i które jest liderem rynku w zakresie systemów informacji i analizy kredytowej oraz systemów wspierania procesów decyzyjnych, poinformowało dzisiaj o przejęciu od spółki Axon Active Holding AG jego podmiotu zależnego Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG (OFWI), znanego pod marką „Teledata”. Założona w 1986 r. firma OFWI Teledata jako pierwsza zajęła się elektronicznym przetwarzaniem danych pochodzących z rejestrów handlowych. Obecnie jest ona liderem na szwajcarskim rynku informacji kredytowej i gospodarczej, który kieruje swoje usługi w szczególności do branży finansowej.
Events Worldwide
Events Worldwide