CRIF: systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo i rozwiązania zarządcze, specjalistyczne oprogramowanie
CRIF
CRIF: biuro informacji kredytowej, systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo, specjalistyczne oprogramowanie, globalne systemy informacji gospodarczej wychodzące naprzeciw potrzebom firm między innymi sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz przedsiębiorstw sektora użyteczności publicznej. Rozwiązania CRIF wspomagają procesy decyzyjne na każdym etapie relacji z klientem: od planowania strategicznego do ostatecznej akwizycji i zarządzania portfelem klientów. CRIF także umożliwia klientom dostęp do ich informacji kredytowej, i pomaga im w tworzeniu bezpieczniejszych decyzji kredytowych i rynku nieruchomości.
CRIF: systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo i rozwiązania zarządcze, specjalistyczne oprogramowanie
Focus On

CLever

CLever

 

CLever pozwala bankom i instytucjom finansowym poprawić efektywność zarządzania zaległościami płatniczymi poprzez ustrukturyzowane definiowanie zadań, zakresów odpowiedzialności i procedur oraz ich stała kontrolę i śledzenie ich przestrzegania, tym samym umożliwiając znaczące przyśpieszenie i automatyzację procesów windykacji.

Wydarzenia   Wzmianki Prasowe

Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 4/02/2015
2015 Client Appreciation Day
 
Londyn, 27-28/01/2015
Telecoms Fraud and Revenue Assurance 2015
 
Bombaj, Indie, 14 listopad 2014 r.
Urban Cooperative Banks
 

Bolonia, Włochy oraz Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 10 października 2014 r.
CRIF nabywa Dun & Bradstreet UAE w Dubaju
​CRIF ogłosił, że nabywa Dun & Bradstreet UAE (odpowiedzialny za działalność Dun & Bradstreet w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich) od Dun & Bradstreet South Asia Middle East Limited („DBSAME”). Nabycie to wzmocni wiodącą pozycję CRIF w tym regionie w zakresie dostarczania rozwiązań dotyczących informacji biznesowych i kredytowych oraz zarządzania ryzykiem, gdyż stanie się członkiem D&B Worldwide Network for the United Arab Emirates, czyliŚwiatowej Sieci D&B na Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 
Biuro CRIF w Hongkongu rozszerza działalność o pozyskiwanie legalnych informacji biznesowych o chińskich firmach
​CRIF, dostawca globalnych rozwiązań, działający na 4 kontynentach, wspierający ponad 3.100 banków i instytucji finansowych oraz 25.000 firm, ogłosił, że jego biuro w Hongkongu rozszerza działalność w celu zapewnienia światowemu rynkowi informacji biznesowych dotyczących chińskich firm.
Events Worldwide
Events Worldwide