CRIF: systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo i rozwiązania zarządcze, specjalistyczne oprogramowanie
CRIF
CRIF: biuro informacji kredytowej, systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo, specjalistyczne oprogramowanie, globalne systemy informacji gospodarczej wychodzące naprzeciw potrzebom firm między innymi sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz przedsiębiorstw sektora użyteczności publicznej. Rozwiązania CRIF wspomagają procesy decyzyjne na każdym etapie relacji z klientem: od planowania strategicznego do ostatecznej akwizycji i zarządzania portfelem klientów. CRIF także umożliwia klientom dostęp do ich informacji kredytowej, i pomaga im w tworzeniu bezpieczniejszych decyzji kredytowych i rynku nieruchomości.
CRIF: systemy wspierania procesów decyzyjnych, doradztwo i rozwiązania zarządcze, specjalistyczne oprogramowanie
Focus On

StrategyOne

StrategyOne

 

StrategyOne to skonsolidowany system do zarządzania typu 360° opartego na  regułach biznesowych i drzewach decyzyjnych. Rozwiązanie to  pozwala firmie określić właściwe grupy docelowe, zwiększyć lojalność klientów, podnieść sprzedaż i zyski, zarządzać ryzykiem, wdrażać reguły i procedury jednocześnie umożliwiając menedżerom pełną kontrolę nad zarządzaniem wszystkimi procesami.

Wydarzenia   Wzmianki Prasowe

Londyn, 11-12 luty 2014
CRIF na FinovateEurope 2014
 

Zurych, 17 lutego 2014 r.
W Szwajcarii CRIF przejmuje firmę OFWI Teledata od spółki Axon Active Holding AG
​Przedsiębiorstwo CRIF Spa, które działa na terenie Szwajcarii pod nazwą CRIF AG i które jest liderem rynku w zakresie systemów informacji i analizy kredytowej oraz systemów wspierania procesów decyzyjnych, poinformowało dzisiaj o przejęciu od spółki Axon Active Holding AG jego podmiotu zależnego Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG (OFWI), znanego pod marką „Teledata”.
 
Bolonia (Włochy), Stambuł (Turcja), 30 stycznia 2014 r.
CRIF przejmuje Recom, wiodącą firmę windykacyjną w Turcji
​CRIF, globalne przedsiębiorstwo specjalizujące się w opracowywaniu systemów informacji kredytowej i gospodarczej oraz systemów wspierania procesów decyzyjnych i zarządzaniu nimi, poszerza swoją działalność na skutek przejęcia Recom, jednej z wiodących w Turcji firm z sektora windykacji i zarządzania wierzytelnościami.
Events Worldwide
Events Worldwide